Designing performance measurement system in organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Designing performance measurement system in organization
Alternative Title:
Veiklos vertinimo sistemos projektavimas organizacijoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 43, p. 135-148
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiklos vertinimas; Veiklos vertinimo sistema; Valdymas; Performance measurement; Performance measurement system; Performance management; Organizacijos valdymas; Organization management.
Keywords:
LT
Organizacijos valdymas; Valdymas; Veiklos vertinimas; Veiklos vertinimo sistema.
EN
Organization management; Performance management; Performance measurement system; Performance measurement.
Summary / Abstract:

LTŠiandien efektyvus įmonės valdymas tampa būtina prielaida organizacijai siekiant ne tik išgyventi, bet ir būti konkurencingai rinkoje, o taip pat augti ir vystytis. Šio straipsnio tikslas yra sukurti veiklos vertinimo sistemą, padedančią didinti įmonės valdymo efektyvumą. Straipsnio pirmojoje dalyje yra nagrinėjamas veiklos vertinimo ir valdymo sąryšis. Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjamos dažniausiai mokslinėje literatūroje įvardinamos veiklos vertinimo priemonės: pagrindinių veiklos rodiklių metodika, subalansuotų rodiklių sistema, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis ir veiklos vertinimo prizmė. Trečiojoje straipsnio dalyje pateikiama autorių suprojektuota veiklos vertinimo sistema, apimanti pagrindinius nagrinėtų veiklos vertinimo sistemų privalumus. Siūloma veiklos vertinimo sistema susideda iš trijų lygių, o bendrą schemą nulemia organizacijos įtakotojų poreikiai ir įmones strategija. Pirmajame lygmenyje akcentuojamas veiklos vertinimas operatyviame lygmenyje, vertinant organizacijos galimybes, procesus, darbuotojus ir partnerius, vartotojus, inovacijas, žinias ir turimų informaciją. Veiklos vertinimas antrajame lygmenyje galimas tik po pirmo lygmens, kada akcentuojamas daugiau kokybinis organizacijos vertinimas, pagrindiniais vertinimo kriterijais įvardinami organizacijos mokymasis, tobulėjimas, kokybė. Trečiajame siūlomos veiklos vertinimo sistemos lygyje, kaip apibendrinantis rodiklis, įvardinami finansiniai rodikliai, kurie atspindi valdymo rezultatų ir leidžia spręsti apie valdymo efektyvumą. Organizacijos veiklos vertinimas pateiktoje sistemoje yra suprantamas kaip uždaras ciklas, kuris nuolat kartojasi.

ENThe article analyzes relations between performance measurement and performance management, performance measurement tools, ways how performance measurement systems are selected. There is presented self- designed performance measurement system, which involves advantages of analyzed performance measurement tools. [..] Efficient performance management becomes necessary assumption for organization to thrive and be competitive. [...] The object of this paper is performance measurement systems in organization. The goal of this article is to design performance measurement system on purpose to increase the efficiency of performance management. [...] Presented self - designed performance measurement system consists of three levels. The first level is for operational measurement and management, providing information about daily performance and the whole performance chain. The second level measure qualitative measures and is understood more in strategic level. Financial indicators complete the model and results of efficiency of performance management. Self - designed performance measurement system evaluates stakeholder needs, includes the most important measurement objects, involves operative and strategic, quantitative and qualitative measurement, and encourages managers to evaluate organization as a system. Using presented self- designed performance measurement system helps to increase the efficiency of performance management.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16902
Updated:
2018-12-17 12:02:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: