Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose
Alternative Title:
Quality assessment parameters for student support at higher education institutions
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2012, Nr. 9, p. 120-139
Keywords:
LT
Akademinė parama studentams; Kokybės vertinimo parametrai; Neakademinė parama studentams; Parama studentams; Parama studentui; Paramos kokybės vertinimas; Studentas; Vertinimo kriterijai.
EN
Academic student support; Assessment criteria; Assessment of support quality; Quality assessment parameters; Student; Student support.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomame tyrime pagrįsti paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose. Plėtojama diskusija apie paramą studentams, kaip aukštosios mokyklos teikiamų paslaugų sistemą, kuri yra viena iš priemonių į studentą orientuoto studijų turiniui plėtoti bei studentų emociniams, akademiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti, sudarant prielaidas studijų sėkmei. Akcentuojama, kad paramos studentams kokybė gali būti vertinama per akademinę paramos studentams dimensiją, kuri apibrėžtina šiais kriterijais: karjeros projektavimo paslaugos, akademinio studentų informavimo ir konsultavimo paslaugos, studentų įvedimas į studijas, pagalba tarptautiniams studentams, užsienio kalbų centro paslaugos, bibliotekos paslaugos, nuotolinių studijų centro paslaugos; bei neakademinę paramos studentams kokybės vertinimo dimensiją, apibrėžiamą per psichologinio konsultavimo paslaugų, studentų apgyvendinimo paslaugų, finansinės paramos ir studentų konsultavimo teisiniais klausimais, paslaugų skirtų bendruomeniškumo jausmui plėtoti, paslaugų, užtikrinančių studentų sveikatą, paramos, skiriamos neįgaliesiems studentams kriterijus. [Iš leidinio]

ENResearch presented in this article aims to validate quality assessment parameters for student support at higher education institutions. Student support is discussed as the system of services provided by a higher education institution which helps to develop student-centred curriculum and fulfils students' emotional, academic, social needs, and acts as a precondition for successful academic performance. The article emphasises that the quality of student support can be assessed through academic and non-academic student support dimensions. The following criteria are used to describe the academic dimension: career designing services, academic student information and counselling services, first year students' orientation courses, support for international students, foreign language centre services, library services, and distance study centre services. The non-academic dimension involves psychological counselling services, accommodation services, financial support and legal counselling, services that promote a sense of community, health services, and support for students with disability. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48862
Updated:
2018-12-17 13:29:28
Metrics:
Views: 3
Export: