Moniwid i jego ród

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Moniwid i jego ród
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Didikai ir magnatai; Genealogija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Latifundija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Manvydų giminė; 14 amžius; 15 amžius; 15 amžius; 15th century; Genealogy; Latifundium; Manvydai family; Manvydas family; Nobility; XIV-XV c.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Latifundija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
Summary / Abstract:

LTTai lenkų istoriko J. Ochmanskio (Jerzy Ochmański) ilgametė tiriamoji studija – nebaigta rašyta monografija apie Manivydų giminę. Kūrinys publikuojamas jau po autoriaus mirties su K. Pietkievičiaus (Krzysztof Pietkiewicz) įvadiniu straipsniu. Manivydas, apsikrikštijant priėmęs Vaitiekaus (Wojcech) vardą – įtakingas Vytauto laikų bajoras, Vilniaus vaivada, buvo pirmosios pasaulietinės latifundijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje savininkas. Dėl to jo giminės istorija yra svarbi stambiosios žemėvaldos atsiradimui ir raidai LDK tirti bei suprasti. Studijoje rašoma, kad Lietuvos magnatų svarbiu pajamų šaltiniu buvo ne tik iš jų žemių valstiečių surenkama duoklė, dažniausiai natūra, kuri buvo paverčiama pinigine išraiška. Magnatai užimdavo svarbius valstybinius postus ir dėl to gaudavo kitų, dažnai neformalių, pajamų, kurias dėl šaltinių trūkumo nėra lengva atskleisti. Manivydo giminės istorija padeda suprasti magnaterijos ekonominės galios augimą Lietuvoje, kurioje jau apie XV a. vidurį stambioji žemėvalda tapo vyraujančia Lietuvos valstybės struktūroje. Tuo metu Manivydo giminei priklausė apie 2000 dūmų, t. y. valstiečių ūkių kaip prievolinių vienetų. Studijos pabeigoje pateikiama geneologinė Manividų giminės schema nuo XIV a. vidurio iki XVI a. pradžios, kai 1475 m. mirus paskutiniam vyriškos giminės palikuoniui, ji išnyko. Ištekėdamos giminės moterys su savo turto dalimi padidino kitų giminių, visų pirma Radvilų, žemėvaldą ir įtaką. Studija padeda suprasti kaip Lietuva virto klasikine magnatų latifundijų šalimi.

ENThis is a long-term research study of the Polish historian Jerzy Ochmanski - an incomplete monograph on the Manivydai family. The work is published after the author's death with introductory article by Krzysztof Pietkiewicz. Manivydas, who was baptised by the name of Wojcech (Lithuanian names would be Albertas or Albertas Vaitiekus), was an influential nobleman during the rule of Vytautas, the Voivode of Vilnius and the owner of the first secular latifundium in the Grand Duchy of Lithuania. As a result, his family history is important for the investigation and understanding of the emergence and development of large-scale landholding in the Grand Duchy of Lithuania. According to the research, an important source of income for Lithuanian magnates would not only be the compensations collected from the peasants inhabiting their lands, often in kind, which then would be converted into monetary expression. Magnates would occupy important government posts and, as a result, receive other, often informal, revenues which, due to the lack of sources, are not easy to disclose. The history of the Manivydas family helps to understand the growth of the economic power of magnatery in Lithuania, where, by the middle of the 15th century, large-scale landholding became the dominant in the structure of the Lithuanian state.At that time, the Manivydai family owned about 2000 dumas, i.e. peasant households as obligatory units. In the final part of the research, a genealogical scheme of Manivydai family is presented. The scheme includes the time period from the middle of the 14th century to the beginning of the 16th century; the family "disappeared" after the death of the last male descendant in 1475. After marriage, the women of this family would increase the territory of lands and influence of other families, in particular that of the Radziwill family, with their property and wealth. The research helps to understand how Lithuania has become a classic country of latifundiums belonging to magnates.

ISSN:
0860-0066
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48455
Updated:
2022-02-01 20:39:12
Metrics:
Views: 26
Export: