Classification of financial crises their occurrence frequency in global financial markets

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Classification of financial crises their occurrence frequency in global financial markets
Alternative Title:
Finansinių krizių klasifikacija ir jų pasireiškimo dažnumas globaliose finansų rinkose
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 4 (29), p. 32-44
Keywords:
LT
Finansų krizė; Finansinė rizika; Finansinės krizės sklaida; Bankinė krizė; Valiutos krizė; Valstybės skolos krizė.
EN
Financial crisis; Financial risk; Financial contagion; Banking crisis; Currency crisis; Debt crisis.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas - išskirti pagrindinius finansinių krizių klasifikavimo kriterijus ir finansinių krizių tipus bei ištirti finansinių krizių pasireiškimo intensyvumą pasauliniame kontekste skirtingais laiko periodais. Tyrimo uždaviniai: ištirti finansinių krizių klasifikacijų įvairovę; išskirti pagrindinius finansinių krizių klasifikavimo kriterijus ir tipus; išanalizuoti skirtingų finansinių krizių rūšių pasireiškimo intensyvumą skirtingose pasaulio šalyse skirtingais laiko periodais. Tyrimo objektas - finansinės krizės. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistinių duomenų analizė. [...] Daugelis mokslininkų ir viešosios politikos formuotojų, kalbėdami apie skirtingas finansinių krizių rūšis, naudoja vieną bendrinę finansinės krizės sąvoką, tačiau toks finansinių krizių suvokimas ir interpretavimas nėra itin korektiškas. Konkretaus finansinės krizės tipo identifikavimas yra svarbus žingsnis finansinės krizės valdymo kontekste. Mokslinių straipsnių, nagrinėjančių finansinių krizių klasifikavimo ir identifikavimo klausimus, gausa įrodo šios temos aktualumą. Itin išsamiai įvairūs finansinių krizių klasifikavimo ir identifikavimo aspektai buvo nagrinėti Antczak (2000), Dabrowski (2003), Bordo (2008), ReinhartirRogoff (2008,2009), Qianirkt. (2010), Deltuvaitės(2010)ir kt. Apibendrinant mokslininkų pateikiamas finansinių krizių klasifikacijas, galima išskirti pagrindinius finansinių krizių klasifikavimo kriterijus ir tipus.Pagal finansinių krizių kilmę skiriami tokie finansinių krizių tipai: valiutos krizė, bankų krizė, (valstybės) skolos krizė, mokėjimų balanso krizė, infliacijos krizė; pagal finansinių krizių mastą; sisteminė finansų krizė; tarptautinė finansinė krizė ir plataus masto ekonominė krizė; pagal finansines krizes sukeliančias priežastis: makroekonominės politikos sukelta krizė, finansinė panika, moralinės rizikos sukelta krizė, „triukšminga baigtis“, spekuliacinė ataka valiutos atžvilgiu, spekuliaciniai burbulai ir krachai, turto kainų burbulų sprogimas. Atlikus mokslinės literatūros apžvalgą finansinių krizių pasireiškimo dažnumo tematika, nustatyta, kad pasaulyje dažniausia pasireiškia trijų tipų finansinės krizės - valiutų, bankinio sektoriaus ir valstybės skolos. Apibendrinant finansinių krizių pasireiškimą įvairiose pasaulio šalyse, matyti, kad 1970-2007 m. pasaulyje įvyko 394 finansinės krizės. Daugiausia nagrinėjamu laikotarpiu įvyko valiutų krizių (207 atvejai), bankų krizės ir valstybės skolos krizės pasireiškė gerokai rečiau (atitinkamai 124 ir 63 atvejai). [...] Labiausiai jautrios finansinėms krizėms analizuotu laikotarpiu buvo besivystančios Pietų ir Šiaurės Amerikos (Argentina, Bolivija, Brazilija ir Meksika), Afrikos (Zairas) ir Azijos (Turkija) šalys. Toks netolygus finansinių krizių pasireiškimas skatina atlikti nuodugnesnius mokslinius tyrimus finansinių krizių pasireiškimo ir finansinių krizių sklaidos kanalų tematika bei nustatyti ir ištirti finansinių krizių sklaidos indikatorius, siekiant įvertinti finansinių krizių sklaidos galimybę bei imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažintas kilusios finansinės krizės sklaidos poveikis kitų šalių ekonomikoms ir kartu visai globaliai finansų sistemai. [Iš leidinio]

ENProblems induced by financial crises are becoming more serious and significant in the context of globalization and internationalization of financial markets. Financial crises in one region may adversely influence other regions in the geographically different parts of the world what could escalate and trigger problems in the whole global financial system. Moreover, financial crises usually can be classified into many different types. Often several types of financial crises intertwine and escalate from one to another. Therefore it cannot be said that a crisis can be clearly attributed to one or another type. International financial crises can usually be attributed to several types simultaneously. Thus it is very important to understand the nature of financial crises and the intensity of their occurrence due to a rapid spread of financial markets globalization. In this paper classification of financial crises is presented and their occurrence frequency is analyzed. Systematic and comparative analysis of scientific literature was performed, statistical data analysis is presented and various visualization techniques are used. The main finding of the study is that financial crises have become a more frequent phenomenon nowadays due to a rapid development of financial markets globalization. Summed up occurrences of financial crises around the world show, that 394 financial crises occurred worldwide during 1970- 2007. Three types of financial crises, currency crisis, banking crisis and sovereign debt crisis commonly occur. Review and analysis of statistical data of the latest financial crisis showed that greater financial and macroeconomic instability led to a more frequent occurrence of financial crises during this period. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Evaluation of factors leading to formation of price-bubbles in the real estate market of Lithuania / Audrius Dzikevičius, Lukas Kazlauskas, Šarūnas Bruzgė. Verslas: teorija ir praktika. 2015, t. 16, Nr. 4, p. 345-352.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48269
Updated:
2018-12-17 13:28:59
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: