Žemės naudojimo intensyvumo priklausomybė nuo ūkininkų ūkių dydžio Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės naudojimo intensyvumo priklausomybė nuo ūkininkų ūkių dydžio Lietuvoje
Alternative Title:
Dependency of land use intensity on the size of farmers' farms in Lithuania
In the Journal:
Vagos. 2004, Nr. 65, p. 60-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominiai rezultatai; Intensyvumas; Ūkio dydis; Žemės naudojimo efektyvumas; Žemės ūkio subsidijos; Agricultural subsidies; Economical results; Farm size; Intensity; Land use efficiency.
Keywords:
LT
Ekonominiai rezultatai; Intensyvumas; Ūkio dydis; Žemės naudojimo efektyvumas; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agricultural subsidies; Economical results; Farm size; Intensity; Land use efficiency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ūkininkų ūkių dydžio pokyčiai bei jų turimo žemės ploto įtaka ekonominiams rezultatams. Dėmesys akcentuojamas į tai, kokią įtaką ūkininkų ūkių kūrimusi Lietuvoje turėjo vykdoma žemės reforma, jų struktūrinius pokyčius, ūkio vidutinio žemės ploto kaitą šalyje. Tyrimo metu lyginti atskirų ūkininkų ūkių grupių pagal bendrąjį žemės plotą ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai: derlingumas, augalininkystės, gyvulininkystės bei bendrosios produkcijos vertė, prekinės produkcijos vertė, bendrasis, grynasis ir grynasis pelnas su subsidijomis bei veiksniai, lėmę ekonominius rezultatus. Ūkinės veiklos lyginamoji analizė, paremta manofaktoriniu produktyvumo rodikliu - nustatant žemės naudojimo efektyvumo lygį, atlikta respondentinių ūkininkų ūkių duomenimis, parodė, kad Lietuvoje mažiausių ūkių grupėje (iki 10,1 ha) 2000 - 2002 m, ekonominiai ūkinės veiklos rezultatai vienam hektarui žemės ūkio naudmenų buvo daug geresni negu didžiausių ūkių (daugiau kaip 150,0 ha) grupėje. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje nedideliuose ūkininkų ūkiuose žemė naudojama kur kas intensyviau negu stambiuose ūkiuose. [Iš leidinio]

ENThe changes of farmer's farm size and the influence of their land use on economical results are analysed in the article. The attention is concentrated on the influence of agricultural land reform on the establishment of farmers' farms in Lithuania, their structural changes and the dynamics of the average land area of the farm in your country. Economical results (yields, output crops and total output value, revenue for production sold and other farming activity, total gross margin, net margin and net margin with subsidies as well as factors that had influenced economical results) in separate farm groups of the farming activity have been compared (according to the general land area) during the research. The comparative efficiency analysis of the farming activity carried out according to the data of respondent farmers' farms shows that in the group of the smallest farms in Lithuania (up to 10.1 ha) economical farming activity results for 1 ha of farming lands in 2000-2002 were much more better than those of the largest farm group (over 150.0 ha). According to research results land use intensity in small farmer's farms is much higher than that in large farms. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47721
Updated:
2019-02-06 15:50:26
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: