Ūkio dydžio pokyčiai Europos Sąjungos šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkio dydžio pokyčiai Europos Sąjungos šalyse
Alternative Title:
Farm size changes in European Union countries
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2010, Nr. 1 (7), p. 152-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominio dydžio vienetas; Ūkio dydis; Ūkio dydžio ir ekonominių rezultatų sąsajos; Ūkio dydžio veiksniai; Žemės ūkio naudmenų plotas; Agricultural land area; Economic size unit; European size unit(ESU); Farm size; Farm size factors; Relation between farm size and economic results; Relatioon between farm size and economic results.
Keywords:
LT
Ekonominio dydžio vienetas; Ūkio dydis; Ūkio dydžio ir ekonominių rezultatų sąsajos; Ūkio dydžio veiksniai; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agricultural land area; Economic size unit; European size unit(ESU); Farm size factors; Farm size; Relation between farm size and economic results; Relatioon between farm size and economic results.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas – įvertinti ūkio dydžio pokyčius, veiksnius ir jų įtaką ūkių ekonominiams rezultatams ir efektyvumui Europos Sąjungos šalyse. Straipsnis paremtas dviejų pagrindinių - darbo ir kapitalo efektyvumo rodiklių analize. Tyrimo objektas – Europos Sąjungos šalių ūkių vidutinis ūkio dydis. Tyrimas pagrįstas žemės ūkio struktūros 2005 ir 2007 metų bei Ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimų informacija. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, loginė analizė ir sintezė, statistinės informacijos sisteminimas, grupavimas, vidutinių, santykinių ir dinamikos dydžių apskaičiavimo būdai, regresinė analizė ir grafinio vaizdavimo būdai. [Iš leidinio]

ENAim of this article – to estimate the changes of farm size, the factors and their impact on farm economjc activity and efficiency in the European Union. This article is based on analysis two main indicators – labour and capital efficiency. The object of investigation – the European Union countries, the average size of farm holdings. The research object – average farm size in EU. There are used data from Farm structure surveys and and Farm Accountancy data network. Research methods: literature analysis, logical analysis and synthesis, statistical grouping, methods of regression analysis and visualization techniques. In EU average size of farm varies uneven. It does not depend on former size of the farm. Increasing farm size the labour and capital productivity also increasing except the largest farms group. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43811
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 13
Export: