Lietuvos grūdų intervencinių pirkimų sistemos pokyčiai ir jų įtaka grūdų augintojams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos grūdų intervencinių pirkimų sistemos pokyčiai ir jų įtaka grūdų augintojams
Alternative Title:
Changes in the Lithuanian intervention cereal purchasing system and their influence on cereal growers
In the Journal:
Vagos. 2007, nr. 76 (29), p. 53-64
Summary / Abstract:

LTDėl gamtinių ir klimatinių sąlygų, gamybos cikliškumo ir kitų veiksnių grūdų auginimas nėra ta verslo šaka. kur pasiūlą ir paklausą sureguliuotų laisvoji rinka, kartu užtikrindama grūdų augintojų pajamas. Todėl valstybė pasitelkia įvairius gamybos ir pajamų reguliavimo svertus. Straipsnyje nagrinėjama viena iš svarbiausių valstybės intervencijos į grūdų vidaus rinką priemonių – intervencinių pirkimų sistema. Ji suteikia galimybę grudų augintojams, esant nepalankiai situacijai rinkoje, parduoti juos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, šalyje vykdančiai intervencinius pirkimus, už nustatytą intervencinę kainą Lietuvoje grūdų intervencinių pirkimų sistema, pradėta taikyti 1998 m., nuolat buvo pertvarkoma Iki narystės ES buvo siekiama adaptuoti ES taikytą grūdų intervencinių pirkimų modelį, o Lietuvai tapus ES nare, – taikoma tokia pati, kaip ir kitose sąjungos šalyse. Straipsnyje išnagrinėti grūdų intervencinių pirkimų sistemos pokyčiai ir jų priežastys šalyje iki narystės ES ir tapus ES nare leido įvertinti šios sistemos taikymo reikšmingumą, siekiant stabilizuoti grūdų kainas ir palaikyti grūdų augintojų pajamas, identifikuoti problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Grūdų augintojai; Grūdų intervencinių pirkimų sistema; Sistemos pokyčiai; Cereal growers; Changes in the system; Intervention cereal purchasing system.

ENDue to natural and climatic conditions, periodicity of production and other factors, the growing of cereals isn't the branch of business where free market regulates supply and demand at the same time securing revenue for cereal growers. Therefore, our state invokes various levers for production and revenue regulation. One of the main measures of the state's intervention into the inner market of cereals, i.e. the system of intervention purchases is analysed in the article. It enables cereal growers to sell cereals (under unfavourable market conditions) to the State Enterprise Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, which administrates intervention purchases in the country for the fixed intervention price. In Lithuania, the intervention cereal purchasing system was started to be applied in 1988. It was under constant rcstructurization. Till the accession to the European Union the cereal intervention purchasing model applied in the European Union has been tried to adapt and after the accession to the European Union the same model as in other Union's countries has been started to be applied.The analysed changes and the reasons of the cereal intervention purchasing system in the country till the accession to the E U and after it enabled to evaluate the significance of the application of this system in order to stabilize prices of cereals and maintain revenues of cereal growers. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47674
Updated:
2019-02-18 17:11:08
Metrics:
Views: 14
Export: