Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915
Publication Data:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Pages:
310 p.
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Wstęp — Cezury czasowe i zakres terytorialny — Konstrukcja pracy — Źródła, literatura i metodologia badań — I. Zarys historii miasta i organizacji władz municypalnych — 1.1. Wilno pod zaborami 1795–1915 — 1.2. Struktura i kompetencje władz miejskich. Organizacja władz miasta. Władze odpowiedzialne za stan sanitarny i bezpieczeństwo Wilna oraz jego podział administracyjny — II. Zdobycze dziewiętnastowiecznej cywilizacji – w trosce o ziemię, wodę i powietrze — 2.1. Fizjografia terenu — 2.2. Obszar i zabudowa miasta — 2.3. Sieć komunikacyjna i jej stan. Ulice. Mosty. Bruk. Chodniki. Oświetlenie. Środki komunikacji — 2.4. Doprowadzanie wody i oczyszczanie miasta. Zaopatrzenie w wodę. Sieć kanalizacyjna. Wywożenie nieczystości — 2.5. Cmentarze — 2.6. Ogrody i bulwary — III. Warunki życia mieszkańców Wilna — 3.1. Ogólna kondycja ludności. Liczba ludności. Choroby — 3.2. Opieka zdrowotna nad mieszkańcami. Wykształcenie i liczba lekarzy. Publiczne i prywatne instytucje ochrony zdrowia — 3.3. W domowym zaciszu i miejscu publicznym. Warunki lokalowe. Higiena osobista. Higiena żywienia — 3.4. Rzeźnie — Zakończenie — Bibliografia — Aneks. Ewolucja nazw ulic wileńskich — Spis ilustracji i tabel — Indeks osobowy.
Keywords:
LT
Aplinkos istorija; Ekologinė padėtis; Higiena; Medicinos aptarnavimas; Medicinos istorija; Miestiečių gyvensena; Rusijos imperija; Sanitarija; Sanitarinė priežiūra; Vilnius
EN
Bourgeois lifestyle; Ecological situation; Environmental history; Hygiene; Medical history; Medical service; Russian Empire; Sanitation; Vilnius
ISBN:
9788373265875
Subject Area:
Related Publications:
Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia / Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47369
Updated:
2020-05-22 20:24:51
Metrics:
Views: 9
Export: