Tarp Lenkijos ir Lietuvos : Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla (1880-1920 metai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp Lenkijos ir Lietuvos: Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla (1880-1920 metai)
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2008.
Pages:
400 p., [18] iliustr., faks. lapų
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė lietuviškajam leidimui — Įžanga — I. Mykolo Römerio vaikystė ir jaunystė (1880–1905) (Bagdoniškis – Peterburgas – Paryžius). Šeimos aplinka. Bagdoniškis. Peterburgas. Paryžius — II. Prie demokratinės „Krajovcų“ srovės ištakų (1905–1910 metai). Lietuva lūžio metais: 1905-ųjų ruduo. Laikraščio Gazeta Wileńska redaktorius ir leidėjas. Emigracijoje Krokuvoje. Kšešovicuose. Laukiant teismo. Grįžus į Vilnių — III. Tarp Vilniaus „Krajovcų“ (1911–1914 metai). Dienoraštis. Siekiant lenkų ir lietuvių susitaikymo. Tarp simbolinės mentės šalininkų. Anna Wolberg. Przegląd Wileński – ginčai dėl „krašto“ idėjos. Laikraščio Kurier Krajowy redakcijoje. Karo išvakarėse — IV. Lietuvos reikalas ir Lenkijos reikalas. M. Römerio iniciatyvos dėl Lietuvos 1914–1917 metais. Vilniaus pogrindyje (1914 m. ruduo – 1915 m. pavasaris). NKN Karo departamente (1915 m. vasara). Voluinės fronte. Galicijos ligoninėse ir Rekonvalescentų namuose. Römerio iniciatyvos dėl Lietuvos Legionuose (1916 m. pavasaris – vasara). Tarnyba Lenkijai (Baranovičiai – Sčypiornas, 1916 m. ruduo – 1917 m. vasara) — V. Pakeliui į Lietuvą (Kolnas – Lomža: 1917 m. ruduo – 1920 m. pavasaris). Kolno taikos teisėjas. Vizitas Vilniuje. Lomžos rinkimų komisijos vadovas. Misija Kaune. Lomžos apygardos teisme — Pabaiga — Santrumpos — Bibliografija — Pavardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Politinės kryptys; Moderni visuomenė; Nacionalinis atgimimas; Autonomistai; Federalistai; Vilnius; Masonai; Partijos.
EN
Lithuania; Political directions; Modern society; National resurgence; Autonomists; Federalists; Vilnius; Masons; Parties.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Беларускі гістарычны агляд. 2004, t. 11, 1-2, p. 379-388
  • Recenzija leidinyje Lituano-slavica posnaniensia : studia historica. 2005, 11, p. 277-280
Other Editions:
Między Polską a Litwą : życie i działalność Michała Römera, 1880-1920. Kraków : Arcana, 2004
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta M. Römerio (1880–1945) – garsaus konstitucinės teisės specialisto tarpukario Lietuvoje, Kauno Vytauto Didžiojo vardo universiteto profesoriaus, rektoriaus – pirmajam gyvenimo ir veiklos tarpsniui. Tuo metu M. Römeris daugiau reiškėsi kaip politikas, daręs didesnę ar mažesnę įtaką lietuvių tautinio judėjimo raidai, lenkų ir lietuvių modernių visuomenių, valstybių kūrimosi procesams. Knygoje tyrinėjamas Römerio gyvenimo 1880–1920 m. laikotarpis, kurį ypatingą daro dramatiškai susipynę idėjiniai pasirinkimai, jaunystei būdingi radikalūs sprendimai ieškant savo vietos gyvenime. Analizuojama jauno žmogaus branda, neatsiejama nuo modernių tautinių visuomenių tapsmo – reikšmingo neordinarios asmenybės formavimosi konteksto. Darbe aiškinamasi ne tik M. Römerio kūrybinio gyvenimo raida, bet kartu nagrinėjami ir su juo susiję to meto Lietuvos visuomenėje vykę socialiniai, ekonominiai ir politiniai procesai.

ENThe book is dedicated to the first period of life and work of M. Römer (1880–1945) – a famous specialist of constitutional law in interwar Lithuania, professor and rector of Kaunas Vytautas Magnus University. At those times, M. Römer was acting as a politician influencing the development of Lithuanian national movement and processes of establishment of Polish and Lithuanian modern societies and states. The book analyses the period of his life from 1880 to 1920, which is dramatized by his ideological choices, radical decisions in his search of a place in life. The development of the young man related to the development of national societies is analysed. The work deals not only with the development M. Römer’s creative life, but also analyses social, economic and political processes in Lithuanian society related to him.

ISBN:
9789955847014; 8389243865
Related Publications:
  • "Lite" in the Jewish mental maps / Vladimir Levin, Darius Staliūnas. Spatial concepts of Lithuania in the long nineteenth century / edited by Darius Staliūnas. Brighton (Mass.): Academic Studies Press, 2016. P. 312-370.
  • Tomáš Garrigue Masaryk ir Mykolas Romeris : dvi asmenybės, du požiūriai į valstybę ir konstituciją / Gediminas Mesonis. Jurisprudencija. 2009, Nr. 1 (115), p. 7-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47350
Updated:
2020-05-22 20:26:37
Metrics:
Views: 8
Export: