Draminiai elementai Motiejaus Kazimiero Sarbviejaus panegirikose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draminiai elementai Motiejaus Kazimiero Sarbviejaus panegirikose
Alternative Title:
Dramatic elements of panegyrics by Motiejus Kazimieras Sarbviejus
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2005, 4, p. 250-255
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Panegirika / Panegyric; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje žanriniu požiūriu analizuojamos Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu sukurtos panegirikos: epitalamijas „Vestuvių dovanos“ ir eilėraščių rinkinys „Akmens pašventinimas“. Tam tikri abiems proginiams leidiniams būdingi draminiai elementai – personažų monologai, dialogai, gyvųjų paveikslų aprašymai, embleminė struktūra – leidžia juos sieti su parateatrine jėzuitų veikla ir traktuoti kaip scenai arba viešam atlikimui skirtus veikalus – teatrinę inscenizaciją ir deklamacinį dialogą. Tokia traktuotė koreguoja iki šiol nusistovėjusį Sarbievijaus poetinės kūrybos skirstymą į panegirinę, lyrinę ir epigraminę: poetas žinotinas ir kaip draminio pobūdžio veikalų autorius. Raktiniai žodžiai: panegirika, epitalamijas, jėzuitų parateatrinė veikla, embleminė struktūra, teatrinė inscenizacija, deklamacinis dialogas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eilėraščiai; Panegirikos.

ENThe article from the viewpoint of genre analyses eulogies created by Motiejus Kazimieras Sarbievijus during the early creative period: epithalamia Wedding Gifts (Vestuvių Dovanos) and a collection of poems Dedication of the Stone (Akmens Pašventinimas). Certain drama elements characteristic of both specific-purpose publications – monologues and dialogues of characters, descriptions of live images, emblem structure – allow associating them with paratheatric activities of the Jesuits and treat them as creations intended for the stage or public performance – theatrical stage version and declamation dialogue. This interpretation corrects the previously established division of Sarbievijus’ poetical creations into eulogies, lyrics and epigrams: the poet should also be known as the author of drama creations. Key words: eulogy, epithalamium, Jesuits’ paratheatric activities, emblem structure, stage version, declamation dialogue.

ISBN:
9986197988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4705
Updated:
2018-12-17 11:38:50
Metrics:
Views: 49    Downloads: 12
Export: