East and Central Europe countries' development trajectories: effects of transition and Euro-integration factors synergy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
East and Central Europe countries' development trajectories: effects of transition and Euro-integration factors synergy
Alternative Title:
Rytų ir Vidurio Europos šalių raidos trajektorijos: transformacinių ir eurointegracinių veiksnių sinergijos efektai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 1, p. 17-26. Perspectives of knowledge-based economy in European Union and Lithuania
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTReformos, vykdytos Rytų ir Vidurio Europos šalyse visose gyvenimo srityse, apsprendė didžiulius pokyčius ūkiniame ir visuomeniniame gyvenime. Paskutiniame ES plėtros etape net 8 šalys iš dešimties, įsijungusių i bendriją, buvo VRE šalys, tarp jų ir Lietuva. Narystė tapo istorine galimybe, o kartu ir dideliu išbandymu tiek naujosioms, tiek senosioms ES šalims. Straipsnyje analizuojamos Rytų ir Vidurio Europos šalių narystės ES iššūkiai ir galimybės, transformacinių ir eurointegracinių veiksnių poveikis šalių ekonominei ir socialinei plėtrai. Autorė išanalizavo pagrindinius veiksnius, kurie įtakos eurointegracinius procesus VRE šalyse, suskirstydama juos į vidinius ir išorinius. Taip pat išskyrė ir išanalizavo veiksnius, turėsiančius didžiausią poveikį ES raidos trajektorijoms, jos pozicijoms globalinėje erdvėje, tai ES plėtros mastai; ES valdymo ir administravimo sunkumai; naujų žaidėjų geoekonominėje erdvėje atsiradimas; "gerovės valstybės" krachas; posovieticus mentalitetas; demografinės problemos; BVP išlyginimo problema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integracija į ES; Integracija į ES, transformacijos; Transformacijos; Transformaciniai ir eurointegraciniai veiksniai; Transformacinių ir eurointegracinių; Transformacinių ir eurointegracinių veiksnių sinergija; Veiksnių sinergija; Integration into EU; Integration into EU transition; Integration into EU, transition; Synergy of euro-integration and transformational factors; Transition; Transition and euro-integration factors.

ENReforms performed in the East and Central Europe (CEE) countries in all areas of life determined huge changes in economy and public life. In last EU expansion stage even 8 countries of 10, joined the union, were ECE countries. Membership became the historical opportunity along with the large test booth the old-timers and the countries-newcomers EU countries. In the article the challenges and opportunities of CEE countries membership in EU, transformation and euro-integration factors influence on countries economic and social development are analysed. The author distinguished the major factors, which will influence the euro-integration processes in CEE countries grouping them to internal and external. The author also distinguished the factors which will have the greatest influence to the trajectories of EU development, its positions in global space, these are the scales of EU expansion; difficulties of EU management and administering; appearance of new players in geo-economics space; collapse of "welfare state"; post-sovieticus mentality; demographic problems; problem of levelling GDP. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47027
Updated:
2019-03-05 19:21:39
Metrics:
Views: 16
Export: