Capabilities of economics growth on basis of innovations and knowledge development: experience of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Capabilities of economics growth on basis of innovations and knowledge development: experience of Lithuania
Alternative Title:
Ekonomikos augimo galimybės inovacijų ir žinių plėtros pagrindu: Lietuvos patirtis
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 159-166
Summary / Abstract:

LTSiekiant patikimai aprašyti Lietuvos ekonomikos situaciją ir pateikti hipotetines prognozes apie šalies gebėjimus vystytis žinių ir inovacijų pagrindu, yra svarbu tiksliai apibrėžti šiuolaikinės ekonomikos konjunktūrą ir įvardinti pagrindinius ekonomikos augimo faktorius. Tyrimo tikslas - išanalizuoti žinių ekonomikos teorinę interpretaciją, parodyti ekonomikos augimo faktorius žinių ekonomikoje siekiant nustatyti ekonomikos augimą ir žinių ekonomikos vystymąsi įtakojančius faktorius įvairiais laikotarpiais ir jų sąveiką Lietuvoje. Straipsnyje išanalizuoti ekonomikos raidos ypatumai, aptartos ekonomikos augimo varomosios jėgos ir jį sąlygojantys veiksniai. Išanalizuota ekonomikos būklė Lietuvoje, išskiriant pagrindinius veiksnius, įtakojusius ekonomikos augimą ir žinių ekonomikos plėtrą skirtingais laikotarpiais. Aptarta padėtis žemės ūkio sektoriuje. Žinių ekonomikos formavimąsi ir jos funkcionavimo mechanizmus veikia daug faktorių. Didesnė jų dalis yra sąlygota postkomunistinės transformacijos ir eurointegracijos procesų. Kai kurie faktoriai turi sinerginį poveikį. Galima konstatuoti, kad žinių ekonomikos vystymąsi labiausiai įtakoja negatyvūs transformacijos proceso rezultatai. Tikslinga valstybės lygiu sukurti veiksmų planą, siekiant pašalinti ar sumažinti negatyvių faktorių įtaką žinių ekonomikos būklei ir veiklos mechanizmui. Taip pat siūloma suformuoti kompetentingų ekspertų grupes, kurios sukurtų veiksmų planą, kaip išspręsti akivaizdžias problemas tokiose srityse kaip žinių vystymas ir propagavimas, platus informacinių technologijų paskleidimas ir žinių taikymas technologinių inovacijų diegimui.

ENResults of economy growth possibilities study with respect to innovation and knowledge development are given are given in the article. The paradigm of economy growth is analyzed. The main focus in this article is on environment and factors affect knowledge economy formation and its functioning mechanisms. Large part of factors is determined by post - communist transformation and euro - integration processes. We can state that knowledge economy development is mostly influenced by negative results of transformation processes. Essential problems influencing knowledge economy development in Lithuania are given. Mentioned factors have positive or negative impact, the power and duration of impact is different. Many of factors have synergetic influence. Problem is that among mentioned factors, that influence knowledge economy development in Lithuania factors having negative impact dominate, their impact is long - term and strong. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18355
Updated:
2021-01-31 15:15:06
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: