Socialinė Europos raida: valstybės vaidmuo ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė Europos raida: valstybės vaidmuo ir perspektyvos
Alternative Title:
Social development of Europe: the role of state and perspectives
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 8-17. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
"Trečiasis kelias"; Adresuotumas, aktyvi ir pasyvi politika, kova su skurdu, socialinis saugumas, "Trečiasis kelias"; Aktyvi ir pasyvi politika; Kova su skurdu; Socialinis saugumas; Socialinė politika.
EN
"Third way"; Poverty relief; Proactive and reactive measures; Social policy; Social security; Targeting, proactive and reactive measures, poverty relief, insecurity shock, "Third way".
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išryškinti socialinės sferos reguliavimo svarbą visuomenės gyvenime bei glaustai apžvelgti Europos patirtį, sprendžiant socialines problemas nuo Otto Bismarko privalomo pensinio draudimo Vokietijoje iki socialinės valstybės išsivystymo Vakarų Europos šalyse. Remiantis šia patirtimi, siekiama apibendrinti socialinės politikos tendencijas ir perspektyvas Lietuvoje. Straipsnyje įvardijami veiksniai, turėję įtakos socialinės politikos pobūdžiui ir jos turinio kitimui, analizuojami praktiniai žingsniai, mažinant socialinę atskirtį, padedant labiausiai socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms per tikslinę adresinę politiką, darbo rinkos politiką, kryptingą rūpybą ir socialinį draudimą. Socialinių problemų sprendimas apžvelgiamas globalizacijos procesų, ES socialinės erdvės kūrimo ir „Trečiojo kelio“ paieškos kontekste. Formuluojamos bendresnio pobūdžio išvados apie Lietuvos socialinę politiką, grindžiamas šios politikos korekcijos reikalingumas. [Iš leidinio]

ENIn the article the author tries to reveal the importance of social sphere regulation in social life and to present a short review of European experience in the solution of social problems in the period from compulsory pension insurance by Otto Bismark in Germany to social state development in the countries in Western Europe. On the basis of this experience the author tries to summarize tendencies and perspectives of Lithuanian social policy. The author both presents the factors which had influence on the character of social policy and on its content changes, and analyses practical steps in reducing social exclusion with the help of most socially vulnerable groups of population through objective targeting policy, labour market policy, purposeful care and social insurance. Solution of social problems is viewed in the context of processes of globalization, creation of the social space of EU, and the search of the "Third way". Besides, the author formulates conclusions of more common character about Lithuanian social policy and grounds the necessity of the correction of this policy. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44131
Updated:
2018-12-17 11:17:43
Metrics:
Views: 50
Export: