Nuolatinis mokymasis kaip suaugusiųjų mokymosi prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuolatinis mokymasis kaip suaugusiųjų mokymosi prielaida
Alternative Title:
Lifelong learning as adults learning precondition
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 174-179
Keywords:
LT
Nuolatinis mokymasis; Suaugusiųjų mokymasis.
EN
Lifelong learning; Lifelong learning categories.
Summary / Abstract:

LTŠvietimas užima svarbią vietą visuomenėje: praturtina individo gyvenimą nauja, patirtimi, naujomis žiniomis, praplečia socialinius ryšius, padeda pasirengti darbinei veiklai, spręsti bedarbystės problemas bei išvengti visuomenės susvetimėjimo. Specifiniai socialiniai pasikeitimai jau dabar skatina tobulėti besimokančią visuomenę. Nuolatinis mokymasis tampa nebe privilegija, o būtinybe kiekvienam, privalančiam gyventi vykstant nuolatiniams pasikeitimams šeimoje, darbe, bendruomenėje ir pasaulio visuomenėje. Siekiant atskleisti nuolatinio mokymosi sąvokos sampratą bei pateikti suaugusiųjų tolesnio mokymosi tyrimo preliminarius rezultatus, naudoti šie tyrimo metodai: literatūros analizė, anketinė apklausa. Atlikus tyrimą, buvo nustatytas suaugusiųjų tolesnio mokymosi būdo pasirinkimas bei išsiaiškinta, ar egzistuoja skirtumai bedarbių ir dirbančiųjų grupėse. Tyrime dalyvavo 369 tiriamieji, besimokantys Vilniaus suaugusiųjų mokymosi centruose. Nuolatinis mokymasis apibrėžiamas kaip švietimo koncepcija, kuri apima mokymąsi, trunkantį nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos. Atlikti tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia tolesnio mokymosi procese dalyvauja 18-23 m. amžiaus asmenys bei vidurinį išsilavinimą turintys suaugusieji. 37,7 proc. bedarbių tolesnį mokymosi siejo su kvalifikacijos kėlimu kursuose ir 23,6 proc. – su mokymusi aukštojoje mokykloje. 29,9 proc. dirbančiųjų tolesnį mokymąsi siejo su kvalifikacijos kėlimu kursuose ir 15,8 proc. mokymusi aukštojoje mokykloje ir savišvieta. Nenustatytas didelis bedarbių ir dirbančiųjų grupių skirtumas renkantis tolesnio mokymosi būdą.

ENThe article deals with various lifelong learning concept and adults' learning research results. Three significance lifelong learning ideas and identification their categories are discussed in the article. Different approaches to this problem exist. Some authors identify it as adult education, others consider it to be a process continuing from birth to death. The article also discusses learning activity. The article broadly analyses how adult learning depends on education. The result has shown that courses and studies in tertiary education institutions are the most popular lifelong learning. There are no distinct differences between working and unemployed groups. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31259
Updated:
2018-12-17 10:53:43
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: