Integruotas įmonės veiklos finansinis įvertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas įmonės veiklos finansinis įvertinimas: disertacija
Alternative Title:
Integrated Financial Assessment of Enterprise Activities
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
200 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe išanalizuotos šiuolaikinės įmonės veiklos finansinio įvertinimo teorijos ir išskirtos pagrindinės jų prielaidos ir metodai, kurie panaudoti kuriant integruotą įmonės veiklos finansinio įvertinimo modelį.Sukurtas integruotas įmonės veiklos finansinio įvertinimo modelis, apimantis įmonės išsiskaidymą į veiklas, veiklų optimizavimą, finansinės situacijos modeliavimą, subalansuotų rodiklių apskaičiavimą. Pateiktos įmonės veiklų pagrindinės charakteristikos. Įmonės veiklos optimizuojamos sprendžiant srauto optimizavimo, atsargų optimizavimo, pajėgumų didinimo uždavinius. Sujungus tradicines finansines ataskaitas ir ekonominį pelną, sudarytas finansinės situacijos modelis. Ištirta netiesinė ekonominio pelno funkcija ir išvesta maksimalaus ekonominio pelno funkcija, priklausanti nuo įmonės finansinės situacijos. Integruoto įmonės veiklos finansinio įvertinimo modelio rezultatai naudojami įvertinant įmonės strateginius tikslus, skaičiuojant subalansuotus rodiklius.

ENThe paper analyzes the financial assessment theories of modern enterprise activities and distinguishes their main prerequisites and methods, which are used in the development of an integrated financial assessment model of enterprise activities. An integrated financial assessment model of enterprise activities is developed covering the dissipation of an enterprise into activities, activities optimization, financial situation modelling, and calculation of balanced indexes. The main characteristics of enterprise activities are presented. The enterprise activities are optimized by solving the tasks of flow optimization, stock optimization and increase of capacities. By joining traditional financial reports and economic profit, a model of financial situation is developed. A non-linear function of economic profit is analyzed, and a function of maximum economic profit is deduced, which depends on the financial situation of an enterprise. The results of an integrated financial assessment model of enterprise activities are used by evaluating the strategic purposes of an enterprise and calculating balanced indexes.

Related Publications:
Trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų finansinės veiklos 2007-2011 metais rodiklių lyginamoji analizė / Kristina Šarauskaitė, Vytis Lembutis. Profesinio bakalauro studijos: mokslo taikomieji tyrimai. 2012, [t.] 5, p. 34-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11528
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 21
Export: