The Implementation of the health education progamme : the presence and the perspectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Implementation of the health education progamme: the presence and the perspectives
In the Book:
Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008. P. 379-394. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 15)
Keywords:
LT
Lietuva; Nacionalinė sveikatos švietimo programa; Nesveiko gyvenimo būdo įpročiai; Sveika gyvensena; Sveikos gyvensenos ugdymas; Sveikos gyvensenos ugdymo programos; Švietimo sistema.
EN
Health ducation; Health education programmes; Health promotion; Lithuania; National program of health education; System of education; Unhealthy habits of life style.
Summary / Abstract:

LTDaugiau nei 15 metų Lietuva įgyvendina Sveikatos ugdymo programą, tačiau duomenys liudija, kad vaikų sveikata kasmet blogėja. Tyrimo tikslas - peržiūrėti sveikatos ugdymo programos įgyvendinimą Lietuvoje ir pasiūlyti sėkmingo sveikatos ugdymo įgyvendinimo gaires. Tyrimas grindžiamas mokslinių ir metodinių leidinių, susijusių su sveikatos išsilavinimu, analize, metaanalize, taip pat buvo atlikta 5 – 8 klasės moksleivių ir mokytojų anoniminė apklausa (apklausta 373 moksleiviai ir 77 įvairių specialybių mokytojai). Tyrimas parodė, kad mokinių žinios apie sveiką gyvenimo būdą yra labai skirtingos, o mokytojai dar nerado savo vaidmens puoselėjant sveikatos ugdymą. Tyrimai rodo, kad moksleiviai gauna pakankamai žinių apie tarpusavio ryšius ir bendravimą, sveiką mitybą, asmeninę higieną, bet trūksta žinių apie psichinę sveikatą ir stresą, širdies ligų ir vėžio prevenciją, pasirengimą šeimos gyvenimui ir seksualiniam švietimui, alergijoms, ŽIV / AIDS prevencijai. Tyrimų duomenų analizė parodė, kad nors žinios apie asmeninę higieną, sveiką mitybą yra geros, tai ne visada lemia ir tokį elgesį ir naudojimąsi žiniomis. Galima konstatuoti, kad sėkmingas Sveikatos ugdymo programos įgyvendinimas gali būti susijęs su papildomomis pastangomis vystant moksleivių kritinį mąstymą ir ugdant moksleivius sveikatinimo veikloje, mažinant neigiamą žiniasklaidos poveikį, naudojant tam pritaikytą papildomą literatūrą, su vizualiomis priemonėmis, skatinant aktyvesnį mokytojų dalyvavimą.

ENLithuania has been implementing the Health education program for more than 15 years, but data shows that children's health deteriorates every year. The aim of the research is to review the implementation of the health education program in Lithuania and to give advice regarding guidelines for the implementation of successful health education. The research is based on the analysis and meta-analysis of scientific and methodical publications related to health education, as well as an anonymous survey of 5 to 8 students and teachers (373 pupils and 77 teachers of different specialties were interviewed). The study showed that pupils' knowledge of healthy lifestyles varies greatly, and teachers have not yet found their role in fostering health education. Research shows that students have enough knowledge about relations and communication, healthy eating, personal hygiene, but lack knowledge about mental health and stress, prevention of heart diseases and cancer, preparing for a family life and sexual education, allergies, and HIV / AIDS prevention. An analysis of research data has shown that, although knowledge about personal hygiene and healthy eating is good, it does not always lead to such behavior and knowledge use. It can be stated that the successful implementation of the Health program may involve additional efforts in developing students' critical thinking and educating students in health promotion activities, reducing the negative impact of the media, using tailor-made supplementary literature, visual means, and encouraging teachers to be more involved.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46588
Updated:
2019-01-11 15:11:45
Metrics:
Views: 75
Export: