Sveikos gyvensenos ugdymo vaikų darželiuose medicininiai, psichologiniai ir socialiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikos gyvensenos ugdymo vaikų darželiuose medicininiai, psichologiniai ir socialiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Medical, Psychological, and Social Aspect of the Healthy Lifestyle Education in Kindergartens
Publication Data:
Kaunas, 1994.
Pages:
125 lap
Notes:
Disertacija paruošta: Kauno medicinos akademijos Biomechaninių tyrimo instituto Socialinės pediatrijos laboratorijoje. Dr. disert. (medicos m.) - Kauno medicinos akademija, 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTNuo vaikų sveikatos, jų fizinio ir protinio išsivystymo priklauso būsimų žmonijos kartų sveikatingumas. Svarbu sudaryti sąlygas vaikams augti ir vystytis pagal jų fizinį, psichinį ir socialinį potencialą. Todėl vaikų sveikatingumo problema šiandien privalo jaudinti visus, nuo kurių priklauso vaikų sveikata: tėvus, medikus, pedagogus, politikus, valstybės vadovus. Šio darbo tikslas- ištirti sveikatos ugdymo galimybes vaikų darželiuose ir paruošti vaikų sveikatos mokymo programą. Darbe įvertintas pasirinktos vaikų populiacijos fizinis išsivystymas, fiziologiniai sveikatos rodikliai; nustatytas darželių pedagogų ir tėvų žinių lygis sveikos gyvensenos klausimais; ištirtos vaikų sveikatos žinios; paruošta ir eksperimente įgyvendinta sveikatos ugdymo vaikų darželiuose programa, numatanti darželio pedagogių profilaktinio darbo suaktyvinimą bei sveikatos mokymą aktyviai dalyvaujant tėvams. Šiame darbe pirmąkart Lietuvoje atlikta lėtinių neinfekcinių ligų priešženklių epidemiologinis tyrimas tarp 3-6 metų amžiaus vaikų, nustatyti vidurkiai ir procentilinis sistolinio ir diastolinio AKS, odos raukšlės storio ir kitų antropometrinių rodiklių paskirstymas pagal amžių ir lytį. [Iš leidinio]

ENHealth of the future generations of humankind depends on health of children, their physical and mental development. It is important to create conditions for growing-up and development of children according to their physical, mental, and social potential. Thus, the wellness of children should become important to everyone: parents, medical society, politicians, and heads of the state. The aim of this work is to look at health education possibilities at kindergartens and prepare a required curriculum. The work assesses physical development and health indicators of chosen population of children; indicates the level of knowledge in the area of healthy lifestyle among kindergarten pedagogues and parents; analyses the level of children in the area of health; tests the designed health education curriculum for kindergarten children that anticipates for more active work in the area of prevention and involvement of parents in health education. It is the first time that this work delivers epidemiologic research of chronic non-communicable disease parameters in the group of 3-6 year old children, determines means and percentile systolic and diastolic ABP, the thickness of skin-fold, and distribution of other anthropometric indicators depending on age and gender.

Related Publications:
The Implementation of the health education progamme : the presence and the perspectives / Vida Gudžinskienė. Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008. P. 379-394.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11595
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 16
Export: