Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 2, Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 2, Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas
Editors:
  • Tyla, Antanas, sudarymas, parengė [com, edt]
  • Žygelis, Dainius, sudarymas, parengė [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Pradai, 1997.
Pages:
364 p
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės: p. 311-350.
Summary / Abstract:

LTMagdeburginiai miestai yra svarbus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės kultūros, ūkio ir socialinės raidos pažinimo objektas. Lietuvos miestų XVI a. – XVIII a. istorijos šaltinių publikacijų serijos „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai" antrame tome skelbiami Žemaitijos kunigaikštystės magdeburginių miestų – Kretingos, Skuodo, Šiaulių, Šventosios, Varnių, Veliuonos, Viekšnių, Virbalio ir Vladislavovo – dokumentai. Šių miestų padėtis magdeburginės teisės funkcionavimo metu buvo nevienoda. Kretinga, Skuodas buvo privatūs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Chodkevičių, vėliau Sapiegų miestai, Varniai – Žemaitijos vyskupo, o visi likusieji – valdovo. Kai kurių iš jų (Veliuonos, Viekšnių, Šventosios, Vladislavovo) miesto archyvų nebuvo arba yra dingę ir jiems duotos privilegijos bei miestiečių teisminiai procesai, jų sprendimai yra pagrindinis magdeburginės teisės funkcionavimo šaltinis. Dauguma jų surasta Lietuvos Metrikos knygose, Lietuvos ir Lenkijos archyvinių dokumentų saugyklose. Knygoje skelbiami visi surasti teisinę miestų padėtį atspindintys ir abejonės dėl jų autentiškumo nekeliantys dokumentai. Jeigu jų nedaug, reiškia tik tiek ir surasta. Į rinkinį įdėtos ir dvi abejones keliančios Šiaulių ir Viekšnių privilegijos. Be abejo, Šiaulių privilegija nebuvo karaliaus pasirašyta ir ji praktiškai jokios reikšmės miesto teisinei padėčiai neturėjo. Tačiau tiek viena, tiek antra rodo buvusių miestelėnų ar jų laikytojų iniciatyvą, kuri buvo realizuota susidarius palankioms aplinkybėms Ketverių metų seimo metu. Visi dokumentai pateikiami originalo kalba.

ENCities with Magdeburg rights are an important object of knowledge of the cultural, economic and social development in the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The second volume of the series of publications of the sources of history of Lithuanian cities in the 16th–18th c. “The Privileges and Acts of Lithuanian Cities with Magdeburg Rights” publishes documents of the following cities with Magdeburg rights of the Duchy of Samogitia: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis and Vladislavovas. The status of these cities and towns was different during the functioning of a Magdeburg right. Kretinga and Skuodas were the private towns of the GDL noblemen, the Chodkevičius family, and later passed to the Sapiega family; Varniai belonged to the bishop of Samogitia, whereas the rest cities and towns belonged to the sovereign. The city archives of some of them (Veliuona, Viekšniai, Šventoji, Vladislavovas) did not exist or have been lost, thus the key source of the functioning of a Magdeburg right is the privileges granted to these cities and towns as well as the legal proceedings of dwellers and judgements. Most of this evidence was found in the books of the Lithuanian Metrica and Lithuanian and Polish repositories of archive documents. The book publishes all found documents that reflect the legal status of cities and towns. The collection also contains two doubtful privileges of Šiauliai and Viekšniai. The privilege of Šiauliai was not signed by the king and it had practically no significance for the legal status of the city. However, both show the initiative of former city dwellers or their keepers, which was realised under favourable circumstances during the period of the Four-Year Sejm. All documents are presented in the original language.

ISBN:
9986776457
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46526
Updated:
2022-01-01 22:57:38
Metrics:
Views: 23
Export: