Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis
Alternative Title:
Manuscript of Laurynas Ivinskis' atlas of mushrooms
Keywords:
LT
Atlasas, grybų genčių vardai, grybų rūšių vardai; Grybų atlasas; Lauryno Ivinskio rankraštis; Terminai.
EN
Atlas of mushroom names; Atlas of mushrooms; Names of mushroom genera; Names of mushroom species; Terms; The manuscript of Laurynas Ivinskis.
Summary / Abstract:

LT1873 m. L. Ivinskis parengė grybų atlasą, kuriame pateikė mokslinį grybų aprašą ir nemažai jų piešinių. Šis atlasas Varšuvoje vykusiame botanikų suvažiavime buvo atrinktas ir išsiųstas į 1873 m. pasaulinę parodą Vienoje. Grybų atlasui Vienoje dingus, autorius vėliau jį iš naujo sudarinėjo. Tikėtina, kad dalis senojo arba naujojo atlaso juodraščių yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštyne (LLTI BR). Čia saugomos dvi dalys: „Agaricus aeruginosas IV Pratella“ (F1-660) ir „Scaurus Agaricus rufo divaceus“ (F1-661), iš viso 226 puslapiai su paties L. Ivinskio pieštais 769 grybų piešiniais. L. Ivinskis kiekvienam grybui paskyrė atskirą aplankalėlį, kurio pirmame puslapyje davė lotynišką, šalia lietuvišką, lenkišką, kai kur vokišką, čekišką ar rusišką pavadinimą. Aplankalėliuose pateikti piešiniai ir lenkiški grybų aprašai. Apibūdinamas grybo kotas, kepurė, žvynai, spalva, kvapas, skonis, nurodomos augavietės. Grybai aprašyti 1868-1874 bei 1876 metais. Lietuvių terminologijai svarbūs L. Ivinskio 73 lietuviški grybų rūšių pavadinimai.Pirmojoje rankraščio dalyje „Agaricus aeruginosus IV Pratella“ (F1-660) pateikti 76 grybų aprašai, tačiau lietuviški terminai duodami ne prie visų grybų aprašų. Šioje dalyje yra tik 23 lietuviški „Agaricus“ genties grybų rūšių pavadinimai, o antrosios dalies „Scaurus Agaricus rufo divaceus“ (F1-661) aplankalėliuose lietuviškų grybų pavadinimų duodama daug daugiau – net 50. Šioje knygoje publikuojami tik tie grybų atlaso rankraščiai, kuriuose yra lietuviškų grybų pavadinimų; be to, lietuviški grybų pavadinimai trumpai aptariami. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn 1873 L. Ivinskis compiled a mushroom atlas where he presented scientific mushroom descriptions and a number of drawings of mushrooms. The atlas was selected at a congress of botanists in Warsaw and sent to a global exhibition that took place in Vienna in 1873. When the mushroom atlas vanished in Vienna, its author began recompiling it anew. Possibly, part of the drafts of the old or the new atlas are present in the manuscript collection of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore (LLTI BR). Two parts are kept at the LLTI BR: "Agaricus aeruginosas IV Pratella" (F1-660) and "Scaurus Agaricus rufo divaceus" (F1-661), 226 pages in total with drawings of mushrooms by L. Ivinskis himself; there are 769 of them in total. L. Ivinskis provided a separate folder for each mushroom, on the first page of which he presented the Latin and next to it the Lithuanian, Polish, sometimes German, Czech or Russian name. The folders contain drawings and Polish descriptions of mushrooms. The stem, cap, scales, colour, smell, taste of a mushroom are described and its growing sites are indicated. The mushrooms were described in 1868-1874 as well as in 1876. 73 Lithuanian names of mushrooms, provided by L. Ivinskis, are of interest to the Lithuanian terminology.In the first part of the manuscript "Agaricus aeruginosus IV Pratella" (F1-660), descriptions of 76 mushrooms are provided; however, Lithuanian terms are not present for each mushroom description. This part contains only 23 Lithuanian names of mushrooms of the Latin Agaricus genus, while the folders of the second part Scaurus Agaricus rufo divaceus (F1-661) contain more Lithuanian mushroom names, namely, 50. In this book only those manuscripts of the mushroom atlas are published that contain Lithuanian mushroom names; Lithuanian mushroom names used in the published manuscript are also briefly discussed. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46286
Updated:
2017-02-12 20:28:32
Metrics:
Views: 63
Export: