Valstiečių liaudininkų kuopų sklaida ir jų santykiai su Bažnyčia 1918 m. pab. - 1920 m. balandžio mėn.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstiečių liaudininkų kuopų sklaida ir jų santykiai su Bažnyčia 1918 m. pab. - 1920 m. balandžio mėn
Alternative Title:
Distribution of Peasant Populist groups and their relations with the Church in the period between the end of 1918 and April 1920
In the Journal:
Soter. 2013, 45 (73), p. 69-88
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia; Laikraštis "Lietuvos ūkininkas"; Laikraštis „Lietuvos ūkininkas“; Partijos; Valstiečiai liaudininkai; Valstiečių liaudininkų partijos, partinė organizacija, Katalikų bažnyčia, valstybės ir Bažnyčios atskyrimas.
EN
Catholic Church; Paesant-populist parties, political organization, Catholic church, Separation of Church and State; Party; Peasant Populist; The newspaper "Lietuvos ūkininkas"; The newspaper Lietuvos ukininkas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama valstiečių liaudininkų partinių organizacijų – vadinamųjų kuopų – sklaida ir santykiai su Bažnyčia nuo 1918 m. rudens iki Steigiamojo Seimo rinkimų. Pateikiama trumpa liaudininkų partijų (at)kūrimo Vilniuje bei Kaune 1918–1919 m. sandūroje apžvalga, apibūdinamas valstiečių liaudininkų požiūris į Bažnyčios ir valstybės santykius, aptariama valstiečių liaudininkų kuopų plėtra to meto Lietuvos regionuose. Pagrindinis dėmesys skiriamas valstiečių liaudininkų ir parapijų kunigų santykių raiškai. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the distribution of the Peasant Populist party organisations, also known as ‘groups’, as well as their relations with the Church in the period between autumn 1918 and the election of the Constituent Seimas. The article provides a brief overview of the restoration / establishment of the Populist parties in Vilnius and Kaunas at the junction of 1918–1919, it describes the approach of the Peasant Populists towards the Church-State relations and discusses the development of the Peasant Populist groups in Lithuanian regions of that time. The main focus of the article is on the manifestation of the relations between Peasant Populists and parish priests. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46163
Updated:
2019-08-08 11:13:27
Metrics:
Views: 75    Downloads: 3
Export: