Socialinis dialogas Lietuvoje : pasirinktų priemonių efektyvumas ir tikslai ateičiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis dialogas Lietuvoje: pasirinktų priemonių efektyvumas ir tikslai ateičiai
Alternative Title:
Social dialogue in Lithuania: the effectiveness of selected measures and aims for the future
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTSocialinė partnerystė, arba socialinis dialogas, yra efektyvus būdas derinti visuomenės interesus, palaikyti socialinę taiką ir skatinti ekonominę bei socialinę pažangą. Šiame straipsnyje paaiškinamos sąvokos „socialinė partnerystė“ ir „socialinis dialogas“, aptariamos socialinio dialogo Lietuvoje atsiradimo prielaidos, vystymasis ir plėtra, socialinių partnerių vaidmuo. Daugiau dėmesio skiriama Trišalės tarybos ir Nacionalinės ekonominės ir socialinės tarybos santykiui bei Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007-2011 metais programai. Straipsnio pabaigoje bandoma pateikti uždavinius, kurie turėtų būti atlikti, siekiant sklandžios socialinio dialogo Lietuvoje plėtros. Straipsnio tikslas – naudojant istorinį, teologinį, lingvistinį bei dokumentų analizės metodus aptarti socialinio dialogo atsiradimo Lietuvoje prielaidas, raidos etapus, pasirinktas priemones, įvertinti esamą situaciją ir pateikti galimų ateities perspektyvų viziją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinės sąjungos; Socialinis dialogas; Socialinė partnerystė; Socialinė taryba; Trišalis susitarimas; Trišalė taryba; Labor unions; Social council; Social dialogue; Social partnership; Tripartite; Tripartite agreement.

ENIt is unanimously declared that social partnership or social dialogue is an effective way to align the interests of the public, maintain the social harmony and promote economic and social progress. This article explains the concepts of "social partnership" and "social dialogue". The assumptions for the social dialogue in Lithuania, its development and expansion and the role of social partners are also discussed in this paper. More attention is paid to the relation between the Tripartite Council of Lithuania and National Economic-Social Council and to the Program of Strengthening the Social Dialogue in Lithuania in 2007-2011. The article concludes with the considerations of the future aims of the social dialogue in Lithuania. The main purpose of this article – with the help of historical, theological, linguistic, and document analysis techniques to discuss the emergence of social dialogue assumptions in Lithuania, stages of its development, selected measures, and evaluate the current situation and the prospects for the future. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46138
Updated:
2019-01-09 14:00:43
Metrics:
Views: 54
Export: