Logistika: atsargų valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistika: atsargų valdymas
Alternative Title:
Logistics: Stock Management
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 109-112
Keywords:
LT
Atsargos; Atsargų valdymas; Ekonomiškiausios atsargos.
EN
Stocks; Stock management; The most economical stocks.
Summary / Abstract:

LTAtsargos įmonėje yra didelės investicijos, kurios užima labai svarbią vietą logistikos sistemoje. Vienas iš svarbiausių logistikos darbuotojų uždavinių yra efektyvus prekių atsargų valdymas: kiek atsakgų užsakyti, kad įmonė nepatirtų nuostolių nei dėl per didelio atsargų kiekio, nei dėl atsargų trūkumo. Per didelis prekių atsargų kiekis lemia didelius prekių laikymo kaštus, o per mažas atsargų kiekis susijęs su norimos prekės nebuvimu, ir dėl to galimus nuostolius. Straipsnio tikslas – įvertinti esminius atsargų valdymo aspektus logistikoje. Straipsnio autoriai kelia šiuos uždavinius: nusakyti atsargų ir atsargų valdymo sampratas, apibūdinti atsargų rūšis, atskleisti atsargų valdymo metodus. Tyrimo objektas – atsargų valdymo metodai. Tyrimo rezultatai – straipsnyje aptartos atsargų rūšys, apibūdinti atsargų valdymo efektyvumo rodikliai: atsargų apyvartumas kartais ir dienomis. Daug dėmesio skiriama atsargų valdymo metodams, optimaliam atsargų užsakymo kiekio skaičiavimui ir ABC/Pareto analizei.

ENIn an enterprise, stock is large investments, which take a very important place in the logistics system. One of the most significant tasks of logistics employees is an effective management of merchandise stock: how much stock must be ordered in order an enterprise would not incur loss either due to over-sized quantity of stock or deficit in stock. Over-sized quantity of merchandise stock determines high costs of merchandise storage, whereas too small quantity of stock is related to the absence of desirable merchandise, thus determining eventual loss. The objective of the article is to assess the essential aspects of stock management in logistics. The authors of the article raise the following tasks: to describe the definitions of stock and stock management, to describe the kinds of stock, and to reveal the stock management methods. The object of the study is the stock management methods. The results of the study are the following: the kinds of stocks are discussed in the article, and the efficacy indicators of stock management are described: stock turnover sometimes and in days. Much attention is paid to the stock management methods, calculation of optimum quantity for stock ordering and an ABC- (Pareto-) analysis.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
UAB "Elga" atsargų valdymo sistemos tyrimas taikant ABC modelį / Gertrūda Bingelytė. Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 556-563.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4597
Updated:
2018-12-17 11:46:23
Metrics:
Views: 246    Downloads: 90
Export: