Voluinės žemės privilegijos (XV а. II pusė - XVI а. pradžia) : datavimo ir protografo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Voluinės žemės privilegijos (XV а. II pusė - XVI а. pradžia): datavimo ir protografo problema
Alternative Title:
Problem of the dating and protography of the Wolyn land privileges (second half of the fifteenth century to the beginning of the sixteenth century)
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2004, 2003/1, p. 71-79
Keywords:
LT
Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jog?ilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Švitrigaila, 1370-1452 (Boleslovas Švitrigaila, Svidrigiello, Boleslau Switrigail); 15 amžius; 16 amžius; Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dokumentai / Documents; Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje lituanistikoje pastebimas didėjantis susidomėjimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemių privilegijų tyrimais. Žemių privilegijų studijų aktualumas išaugo atsirandant naujų šaltinių publikacijoms. Buvo rastos ir paskelbtos dvi iki tol nežinomos privilegijos: 1933 m. Konstantinas Jablonskis paskelbė 1442 m. privilegiją Žemaitijai, 1997 m. Sergejus Žemaitis – 1440 m. privilegiją Naugardukui. Šios privilegijos yra patys seniausi originalūs LDK žemės privilegijų tekstai iš visų prieinamų tyrinėtojams, nes kiti – tik vėlesni patvirtinimai. Tiesioginis šios studijos objektas – privilegijų Voluinės žemei analizė. Straipsnyje bandoma pagal išlikusias Voluinės žemės privilegijas rekonstruoti pačią ankstyviausią šios žemės privilegiją, nustatyti jos suteikimo datą ir ją suteikusį valdovą. Ateityje šis darbas suteiks galimybę tyrinėti šios privilegijos normų realizavimą XV a. antrosios pusės kasdieninėje praktikoje ir lyginti šią privilegiją su kitais teisės paminklais, taip atkuriant vientisą LDK žemių-aneksų teisinės sistemos paveikslą iki Pirmojo LDK Statuto parašymo.Reikšminiai žodžiai: Dokumentas; Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogáilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos didysis kunigaikštis; Privilegija; Privilegijos; Protografas; Seimas; Voluinė; Voluinės žemė; Voluinės žemės privilegijos; Švitrigaila, 1370-1452 (Boleslovas Švitrigaila, Svidrigiello, Boleslau Switrigail); Grand Duke Kazimier; Grand duke of Lithuania; Jagiellonczyk; Kazimier Jagiellonczyk; Privilege; Privileges; Sejm; Volyn Land; Volyn land privileges; Wolyn.

ENIn Modern Lithuanian Studies research into land privileges in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) is becoming more popular. This is due to the publication of new historical sources. Two previously unknown privileges have been discovered and published: in 1933 Konstantinas Jablonskis announced the privilege for the Samogitia region of 1442 and Sergejus Žemaitis announced the privilege for Navahrudak in 1440. These are the oldest original documents describing GDL privileges available to researchers, all of the latter ones are only confirmations. The object of this study is the analysis of the Wołyń land. Based on the known Wołyń privileges the author tries to reconstruct the earliest privilege of the land, its date and establish who granted it. In the future this work will provide a chance to study the implementation of privileges in the second part of the 15th century and compare it with other legal regulations, thereby restoring the united legal system of the annexed GDL land existing before the First Statute of the GDL.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2131
Updated:
2022-01-17 11:20:11
Metrics:
Views: 44    Downloads: 8
Export: