Karių patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karių patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of conscript's experienced stress and coping
In the Journal:
Psichologija. 2004, t. 29, p. 31-46
Keywords:
LT
Karių patiriamas stresas; Streso įveika.
EN
Conscript's experienced stress; Coping strategies.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe, remiantis R. S. Lazaruso streso teorija, analizuojami karių patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai. Atliktas tyrimas, kuriame siekta nustatyti, kokie streso šaltiniai sukelia privalomosios tarnybos kariams daugiausia įtampos (per pirmąsias 11 tarnybos savaičių išmokstant bazinį kario kursą), taip pat atskleisti karių patiriamo streso, pirminio ir antrinio tarnybos įvertinimo, streso įveikos bei bazinio kario kurso rezultatų ryšį. Parengus karinės tarnybos pirminio įvertinimo ir karių patiriamo streso skales buvo ištirta 114 privalomąją karinę tarnybą atliekančių karių. Gauti rezultatai rodo, kad didžiausią stresą privalomosios tarnybos kariams sukelia kasdieniai įvykiai arba situacijos (nuovargis ir laiko trūkumas, kasdienė rutina ir kylantys konfliktai), mažiausią - jiems keliami reikalavimai ir vadų elgesys. Atliekant privalomąją karinę tarnybą (per pirmąsias 11 tarnybos savaičių) mažiau efektyvios yra emocinė ir vengimo streso įveikos strategijos (šios strategijos statistiškai reikšmingai koreliuoja su per visą tirtą tarnybos laikotarpį patirtu stresu). Be to, kuo dažniau kariai naudoja emocinę įveikos strategiją, tuo yra prastesni bazinio kario kurso įvertinimai. Kuo labiau kariai sieja privalomąją karinę tarnybą su pozityviais savo gerovės padariniais, tuo jie patiria mažesnį stresą. Visu tirtu tarnybos laikotarpiu patiriamas stresas yra susijęs su bazinio kario kurso įvertinimais. Remiantis tarnybos pradžioje išgyvenamos įtampos įverčiais galima prognozuoti tiek bazinio kario kurso pabaigoje, tiek visu tirtu tarnybos laikotarpiu karių patiriamą stresą.

ENThe study, basing on the theory of stress by R. S. Lazarus, analyzes the peculiarities of stress, incurred by soldiers and the ways to overcome it. The study was performed with aim to identify the sources of stress, which raise most tension to the mandatory military service soldiers (when learning the basic training course during the first 11 weeks of service) and to reveal the relation between the stress, incurred by soldiers, the primary and secondary evaluation of the service, overcoming the stress and the results of the basic training. Upon preparing the scales of primary evaluation of military service and the stress, incurred by soldiers, 114 mandatory service soldiers were surveyed. The obtained results show that the biggest stress is incurred through everyday occurrences or situations (tiredness and lack of time, everyday routine and arising conflicts), the smallest – through the raised requirements and the commanders’ behaviour. When performing the service (during the first 11 weeks) the emotional stress avoiding strategies are less efficient (the strategies statistically meaningfully correlate with the stress, incurred throughout the entire period of service). In addition, the more soldiers use the emotional strategy for overcoming the stress, the poorer are the evaluations of the basic training. The more the soldier relates the service with positive consequences on his well-being, the less stress he incurs. The stress, incurred throughout the entire period of service is related to the evaluations of the basic training. Referring to the indicators of the stress, incurred in the beginning of the service, one can forecast the stress, experienced by soldiers both at the end of the basic training and throughout the entire period of service.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12789
Updated:
2018-12-17 11:22:16
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: