Asmenų su fizine negalia integracijos psichosocialiniai aspektai darbo kontekste : literatūros apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų su fizine negalia integracijos psichosocialiniai aspektai darbo kontekste: literatūros apžvalga
Alternative Title:
Psychosocial aspects of integration of people with physical disabilities in a work context: a literature review
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2012, Nr. 4 (59), p. 15-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diskriminacija; Fizinė negalia; Integracija į darbo rinką; Nuostatos; Psichosocialiniai darbo veiksniai; Attitudes; Discrimination; Integration to labour market; Physical disability; Psychosocial work factors.
Keywords:
LT
Integracija į darbo rinką; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Nuostatos; Psichosocialiniai darbo veiksniai; Sveikata / Health; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
EN
Attitudes; Integration to labour market; Psychosocial work factors.
Summary / Abstract:

LTPsichosocialinių darbo veiksnių tyrimai rodo, kad ne tik darbo nebuvimas, bet ir nepalankios darbo sąlygos gali būti siejamos su sveikatos problemomis. Šie veiksniai ypač svarbūs mažiau galimybių darbo rinkoje turintiems asmenims. [...] Šios apžvalgos tikslas – apžvelgti statistinius duomenis, mokslinius tyrimus ir publikacijas, kurie atspindi fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialinius aspektus integracijos į darbo rinką procese. [...] Apibendrinus fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialinės darbo aplinkos tyrimus, galima teigti, kad jų nėra daug. Dauguma tyrimų, atliktų Lietuvoje, nagrinėjamos tik darbdavių nuostatos į fizinę negalią turinčius darbuotojus. Užsienio šalių tyrimai rodo, kad svarbus ne tik nuostatų turinys, bet ir tai, kaip šios nuostatos veikia įsidarbinimo galimybes ir darbinę aplinką. Moksliniai tyrimai šioje srityje gali suteikti praktinės naudos. Sėkmingos darbinės patirties pavyzdžiai skatina didinti neįgalių darbuotojų skaičių įmonėse ir stiprina neįgaliųjų motyvaciją dalyvauti darbo rinkoje. [...] Apibendrinus galima teigti, kad visapusiški tyrimai, kartu apimantys psichosocialinių darbo veiksnių tyrimus konkrečiai neįgaliųjų grupei, suteikia moksliškai pagrįstos ir praktiškai pritaikomos informacijos tiek veiksmingai mažinant stereotipus apie neįgalius darbuotojus, tiek pritaikant darbovietes prie neįgaliųjų. Be to, informacija apie tai, su kokiais psichosocialiniais veiksniais neįgalieji susiduria darbinėje aplinkoje, ir tai, kaip jie veikia, svarbi visapusiškai vertinant neįgaliųjų integracijos į darbo rinką laimėjimus. [Iš leidinio]

ENResearches on psychosocial work factors prove that not only absence of employment but also bad working conditions are related with health problems. People with fewer opportunities are especially vulnerable to these conditions. People with disabilities are less likely to participate in labour market and are subjected to be exposed to adverse psychosocial working conditions. The most majority of disability studies developed in Lithuania are exploring issues related to individual factors of people with disabilities and role of mediating institutions and experts of integration process. However, workplace and psychosocial working environment should be also considered as important aspect of integration into labour market process. Negative attitudes about disability are related with psychosocial working environment in particular way and disabled people are exposed to such psychosocial work conditions while seeking or trying to retain employment. This review is focusing on analysis of scientific researches and statistical data reflecting psychosocial factors to which people with physical disabilities are exposed in a work context. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45693
Updated:
2021-02-24 11:28:57
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: