Kinas ir filosofinė edukacija : contra ir pro

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kinas ir filosofinė edukacija: contra ir pro
Alternative Title:
Cinema and philosophical education: contra and pro
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 4, p. 31-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Filosofijos mokymas; Filosofinė argumentacija; Kino meno studijos; Kino meno studijos, filosofijos, Mokymas, kūrybinis mąstymas, filosofinė argumentacija; Kūrybinis mąstymas; Cinema studies; Cinema studies, philosophy teaching, Creative thought, philosophical argumentations; Creative thought; Philosiphical argumentations; Philosophy teching.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kinas. Filmai / Cinema. Movies; Kūrybiškumas / Creativity; Ugdymas / Education; Filosofija / Philosophy.
EN
Creative thought; Philosiphical argumentations; Philosophy teching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma kino filmų įtraukimo į filosofinę edukaciją prasmės ir galimybių problema. Autorė remiasi hipoteze, kad atsakymas į šį klausimą priklauso nuo konceptualinių paties filosofijos edukatoriaus prielaidų. Išskiriamos trys skirtingos konceptualinės trajektorijos: radikalūs hegelininkai, nuosaikūs hegelininkai ir anti-hegelininkai (neonyčininkai ir neo-vitgenšteininkai). Hegelininkai nemato galimybės panaudoti kino meną filosofinėje edukacijoje, nuosaikūs hegelininkai sutinka įtraukti kaip iliustraciją ar mintinį eksperimentą, nelaikydami lygiavertišku filosofiniam mąstymui dalyku. Neonyčininkai ir neovitgenšteininkai vengia hierarchinio rangavimo remdamiesi numanoma prielaida, kad filosofija ir kinas susitinka kūrybinės minties tapsme. Kokie yra jų argumentai ir atvertos naujos filosofinės edukacijos galimybės?. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the question of the meaning and posssibility for including movies into the curriculum of philosophy teaching. The main hypotheses is that the answer to the question depends on the presupossitions of the educator. The author of the article distinguishes three groups of philosophy educators: radical hegelians, moderate hegelians and anti-hegelians (neo-nietscheans and neo-wittgensteinians). The hegelians radically refuse to include movies into philosophical curriculum, moderate hegelians agree with the movies as a possible illustration and thought experiment but do not consider them as equal to philosophical argumentations. Neo-nietszcheans and neo-wittgensteinians do not make hierarchical distinction supposing that both philosophy and cinema are able to meet in the area of creative thought. What are their arguments and new opened possibilities for philosophical education?. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45491
Updated:
2018-12-17 13:27:12
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: