Meditacijos: tekstai ir vaizdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meditacijos: tekstai ir vaizdai
Alternative Title:
Meditations: Texts and Images
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2005.
Pages:
206 p
Contents:
Kaip surasti Jorgeʼs Luiso Borgeso namą? — Pasaulis – tai viešbutis — Pamažu ateina islamas — Ko laukia moterys? — Kelionė kasdienybės paribiais — Knygų mugės pėdsakais — Sylvia Plath: kaip išmokti gyventi? — Robertas Musilis: gyventi eseistiškai — Ričardo Gavelio sukurtoji galios metafizika — Pragaro grėsmė ir dangaus ilgesys: Šarūnas Sauka ir Sigitas Parulskis — Aido Marčėno sapnas: kuo dirba poetas? — Močiutė su krienais, arba Kas yra eseistas? — Literatūra ir psichoanalizė — Antanas A. Jonynas: poetinės meditacijos laiko tema — Milanas Kundera: meilės kaip komunikacijos nesėkmė — Vienatvė tarp daiktų — Apie Arvydą Šliogerį ir jo naująją knygą — Kvarko nuotykiai — Arvydo Šliogerio fenomenas ir kelios filosofijos sampratos — Ką hermeneutas gali papasakoti poetui? — Ar galima hermeneutikos dekonstrukcija? — Filosofinė recenzija: kaip ir kodėl ją rašyti? — Nuo dvasios gamtos link: ekologinė etika — Geismas ir skaistybė — Gundymas ir mirtis: Soreno Kierkegaardʼo motyvai — Postmoderniajame diskurse — Jacquesʼas Derrida: kiekvienas kartas unikalus — Ar filosofija pajėgia mąstyti mirtį? — Savižudybė – sąmoningas siekimas nesiekti?.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje eseistine forma apmąstomi lietuvių kultūros aspektai. Dalinamasi įspūdžiais apie Vilniuje vykstančias „Litexpo“ knygų muges; pasakojama apie JAV lietuvių fotografo E. Jurčio nuotraukų knygą „Gijos“ ; aptariami anksti mirusio rašytojo R.Gavelio kūrybos motyvai; lyginamas tapytojo Š. Saukos paveikslas „Pragaras“ ir S. Parulskio romanas „Trys sekundės dangaus“. Polemizuojama su kritiku A. Bučiu dėl Parulskio romano „Doriforė“ interpretacijos. Pasiremiant A. Marčėno filosofine kūryba bandoma atsakyti į klausimą :“Kuo dirba poetas?“. Interpretuojama poeto A.A.Jonyno eilėraščių knyga „Lapkričio atkrytis“. Gilinantis į G. Radvilavičiūtės, S. Parulskio ir R. Rastauko eseistiką ieškoma atsakymo į klausimą: „Kas yra eseistas?“ Nemažai dėmesio skiriama filosofų darbams: žymiausio lietuvių filosofo A. Šliogerio fenomeno apmąstymui, naujai filosofinei A. Sverdiolo knygai „Būti ir klausti: Hermeneutinės filosofijos studijos-I“, V. Rubavičiaus knygai „Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, rekonstrukcija, menas“. Analizuojama Rubavičiaus pradėta Lietuvoje filosofinių recenzijų rašymo tradicija. Aptariama Č. Kalendos knyga „Ekologinė etika: ištakos ir dabartis“. Skyriuje „Geismas ir skaistybė“ lyginama P. Laurinkaus ir O. Koršunovo teatro spektaklis pagal Sarah Kane pjesę „Geismas“ ir R. Šerpytytės bei J. Saboliaus dokumentinio filmas „Neturto seserys“. Nemažai dėmesio skiriama mirties ir savižudybės fenomenui lietuvių ir pasaulinėje kultūroje apmąstyti. (Sylvia Plath, J. Derrida ir kt.). [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Filosofinė esė; Philosophical essay.

ENThe monograph presents essays reflecting on some of the aspects of the Lithuanian culture. The author shares her impressions on the Litexpo Book Fairs in Vilnius; tells about the photography book “Gijos” by American-Lithuanian photographer E. Jurtis; discusses the work of prematurely departed writer R. Gavelis; compares painter’s Š. Sauka’s painting “Pragaras” and S. Parulskis’ novel Trys sekundės dangaus. The author debates with critic’s A. Bučys’ interpretation of Parulskis’ novel Doriforė. Following A. Marčėnas philosophical works, the author attempts to answer the question “what doe the poet work with?”; interprets poet’s A. A. Jonynas’ poetry book Lapkričio atkrytis; delves into G. Radvilavičiūtė’s, S. Parulskis’ and R. Rastauskas’ essays in search for an answer to the question “what is an essayist?”. Fairly substantial attention is paid to the works of philosophers: reflections on the phenomenon of the most prominent Lithuanian philosopher A. Šliogeris, as well as the new philosophical books by A. Sverdiolas and V. Rubavičius. The author analyses the tradition of writing philosophical reviews, initiated in Lithuania by Rubavičius and discusses Č. Kalenda’s book Ekologinė etika: ištakos ir dabartis. Chapter “Desire and Virginity” compares P. Laurinkus’ and O. Koršunovas’ theatre performances based on Sarah Kane’s play “Desire”, as well as R. Šerpytytė’s and J. Sabolius’ documentary film “Neturto seserys”. The phenomenon of death and suicide in the Lithuanian and world culture also receives substantial attention (Sylvia Plath, J. Derrida, etc.).

ISBN:
9986164338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/192
Updated:
2020-09-15 10:26:43
Metrics:
Views: 146    Downloads: 35
Export: