Language standards in a postmodern speech community: cosmetic touch-ups and ongoing changes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Language standards in a postmodern speech community: cosmetic touch-ups and ongoing changes
In the Journal:
Lituanus. 2012, vol. 58, no. 2, p. 58-72, 88
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip postmoderni socialinė realybė veikia kalbėtojų požiūrius ir aptariami socialinių vertybių santykiai su kalbos raida. Sociolingvistinis tyrimas rodo, kad bendrinės kalbos pobūdis gali kisti. Tačiau be požiūrių tyrimo negalima pasakyti, ar įgaunanti vertę įvairovė veikia bendrinės kalbos statusą ir funkcijas. Be to, be sisteminių tyrimų negalima teigti, kad socialiniai pokyčiai reiškia nuolatinę kalbos įvairovės hierarchijos rekonstrukciją. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas bendrinės kalbos, Vilniaus kalbos ir lietuvių kalbos tarmės vertybėms. Aprašomas eksperimentinis tyrimas, atliktas Pietų Lietuvos mokyklose, ir atskleidžiama, kad sąmoningo ir pasąmonės požiūrių matavimas yra reikalingas, siekiant išsiaiškinti skirtingas tyrinėtų kalbų vertybių sistemas. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Bendrinė lietuvių kalba; Kalbos politika; Kalbos variantai; Nuostatos; Socialinės reikšmės; Sociolingvistika; Stereotipai; Tarmės; Attitudes; Dialects; Language policy; Social values; Sociolinguistics; Speech varieties; Standard Lithuanian; Standard language; Stereotypes.

ENThis paper examines how postmodern social reality influences the attitudes of speakers and discusses the relation of social values to language development. Sociolinguistic research indicates that the nature of standard languages may be changing. Yet, without a study of attitudes, we cannot say if the other varieties, which are gaining in value, affect the status and functions of the standard language. Besides, without systematic research we cannot be sure if the social changes mean an ongoing reconstruction of the hierarchy of speech varieties. This article focuses on values assigned to standard Lithuanian, the speech of the capital Vilnius, and dialect speech. It presents an experimental study carried out in schools of South Lithuania and shows that measuring both conscious and subconscious attitudes is instrumental in revealing different value systems attributed to the studied speech varieties. [From the publication]

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45354
Updated:
2021-03-17 16:59:05
Metrics:
Views: 22
Export: