Concerning the origins of charge transfer in the micro-structure of matter : the contribution of Theodor von Grotthuss

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concerning the origins of charge transfer in the micro-structure of matter: the contribution of Theodor von Grotthuss
Alternative Title:
Apie elektros krūvio slinkties mechanizmą medžiagos mikrostruktūroje: Theodor‘o von grotthuss‘o nuopelnas
In the Journal:
Electrochimica acta. 2006, Vol. 51, iss. 27, p. 5999-6002
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Energija. Energetika / Energy. Energetics; Mokslas / Science; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pagrindinis tikslas – aptarti Theodor’o Grotthuss’o, gyvenusio ir dirbusio Šiaurės Lietuvoje, ypatingą nuopelną gamtos mokslams ir išnagrinėti jo sukurtą pirmąją pasaulyje elektrolizės interpretaciją (sąlyginai – teoriją), išaiškinusią elektros krūvių judėjimą šuoliais, ir tokios slinkties ypatybes tirpalų (ir kitos rūšies medžiagų) mikrostruktūroje. Straipsnyje išskleidžiama istorinė panorama įvykių, nulėmusių esminį lūžį elektros reiškinių pažinimo ir jų interpretacijos raidoje. Šį lūžį inicijavo A. Voltos atradimas – pastovios elektros srovės šaltinis. Ilgoje ir intensyviose žymiausių Europos mokslininkų diskusijose gimė naujas požiūris, kurį apvainikavo T. Grotthuss‘o elektrolizės teorija, paaiškinusi Voltos atradimo ir fizikochemino vandens skilimo, jos komponenčių – vandenilio ir deguonies išsiskyrimo ties priešingais elektrodais (kaip netikėto reiškinio) prigimtį. Pagal teorijos autorių, elektros krūvio slinkties esmė glūdi šuolinėse sąveikose, vykstančiose molekulinėse grandinėse tarp priešingų elektros šaltinio polių. Reikšminga tai, kad pasiūlyta teorinė interpretacija tuoj pat buvo pripažinta mokslo bendrijoje, o jos autoriaus studija, paskelbta Romoje 1805 m., buvo nedelsiant išversta iš prancūzų kalbos į anglų, vokiečių, o vėliau ir į rusų kalbas. Susiklosčius užsieniečiui nepalankiai politinei situacijai, galop sukėlusiai Napoleono karą su Rusija, T. Grotthuss‘ui teko grįžti į tėvų namus Lietuvoje ir iki tragiškos gyvenimo baigties ten darbuotis mokslo labui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Voltos polių išradimas; T.Grotuso elektrolizės teorija; Elektrolitų poliarizacija; Elektros srovės modeliai; Volta's pile invention; T. Grotthuss theory of electrolysis; Polarization of electrolyte; Models of current transfer.

ENThe main aim of the article is to discuss an extraordinary contribution of Theodor Grotthuss who lived and worked in Northern Lithuania to natural sciences and to investigate the first interpretation of electrolysis created by him (conditionally – a theory), which elucidated movement of electrical charges by leaps and peculiarities of such shifts in the microstructure of solutions (and matters of other types). The article reveals the historical panorama of the events, which determined the essential turning point in the development of knowledge of electrical phenomena and their interpretation. This turning point was initiated by A. Volta’s discovery – a source of direct current. A new attitude of the most prominent European scientists was born in long and intense discussions, which was crowned by Theodor Grotthuss theory of electrolysis, which explained the nature of Volta’s appearance and physical-chemical decomposition of water and its components. According to the author of the theory, the essence of the electrical charge shift lies in leap interactions, which take place in molecular chains between opposite poles of the electrical source. The important thing is that the theoretical interpretation was immediately recognised by a scientific community and its author’s study, publicised in Rome in 1805, was translated from French into the English, German and later into the Russian languages. After a political situation unfavourable to a foreigner formed, which eventually led to the Napoleon’s war with Russia, Theodor Grotthuss had to return to his parents’ home in Lithuania and work for the benefit of science until his tragic death.

ISSN:
0013-4686
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4531
Updated:
2013-04-28 16:05:42
Metrics:
Views: 19
Export: