Savanorystė kaip jaunimo užimtumo forma perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorystė kaip jaunimo užimtumo forma perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpiu
Alternative Title:
Volunteering as youth‘s rationally chosen activity in school-to-work transition
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 890-905
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Jaunimas / Youth; Socialinis ugdymas / Social education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTPerėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką (angl. school-to-work transition) yra vienas sudėtingesnių jauno žmogaus gyvenimo etapų ir nepaisant to, jog vis didesnė dalis jaunimo siekia įgyti auštąjį išsilavinimą, egzistuoja daugybė veiksnių (auštojo mokslo neatitikimas darbo rinkos/darbdavių poreikiams, jaunų asmenų profesinių įgūdžių stoka/nebuvimas, sumažėjęs susidomėjimas profesinio rengimo centrų siūlomomis specializacijomis ir pan.), sudarančių kliūtis jauniems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, didinti užimtumą bei gerinti savo gyvenimo kokybę. Straipsnyje nagrinėjama savanorystės svarba ir teikiama nauda jauno žmogaus perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu jaunas žmogus siekia kuo kokybiškesnio užimtumo, apimančio tiek darbo santykius, tiek savirealizaciją ir vertybių įtvirtinimą. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, racionaliai apsvarstyta ir pasirinkta savanoriška veikla tampa svarbus veiksnys jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpiu. Jaunų asmenų darbinės patirties įgūdžių neturėjimą keičia neformaliu būdu įgytos kompetencijos ir įgūdžiai, todėl galima teigti, kad šiuo aspektu savanorystė tampa funkcionali tiek paties jauno asmens asmenybės tobulėjimui ir gyvenimo kokybės gerinimui (mikro lygmuo), tiek sėkmingesnės integracijos į darbo rinką priemone (makro lygmuo). Savanorystė yra vienas iš pagrindinių būdų, leidžiančių jaunam žmogui užpildyti praktikos trūkumo, gyvenimo kelio suvokimo spragas, taip pat gali padėti įveikti nedarbo keliamas rizikas, tokias kaip socialinė izoliacija, savivertės/identiteto praradimas, įsitraukimas į neteisėtas veikas, alkoholio vartojimas ir kt.Kaip atskleidė biografiniai interviu, savanorystė gali būti suvokiama tiek kaip noras būti altruistu, teikti visuomeninės naudos, ugdyti pilietiškumo jausmą, tiek kaip racionalus pasirinkimas, tai yra siekis savanorystės metu įsitvirtinti profesinėje plotmėje, užmegzti kontaktus, susivokti savo profesiniame kelyje, suprasti darbo rinkos poreikius ir savo profesines galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; Perėjimas į darbo rinką; Savanorystė; School-to-work transition; Volunteering; Youth.

ENArticle discusses the importance and benefits of volunteering in the period of youth transition from educational system to labour market. During this period young person seeks to reconcile the requirements applicable to it: to achieve a quality of life and the quality of employment, covering both work relationships, both self-realization and the consolidation of values. The article combines a theoretical (gives an overview of volunteering and the transition from education to the labour market, the perception of young age effects) and empirical (method-biographical interview) approaches, based on rational choice and the social exchange theoretical assumptions. According to the data of empirical research, rationally considered and chosen volunteering activity becomes an important factor in the transition of young people from educational system to labour market. The lack of youth's working experience skills are being changed by the competences and skills gained in informal way. According to this aspect volunteering becomes functional tool in two ways: as youth personality developing and life quality improvement (micro level) and as successful integration to labour market (macro level). Volunteering is one of the main ways to enable young person to fill a lack of practice, a number of gaps in the understanding life course, may also help to overcome risks posed by employment: social isolation, loss of self-esteem/identity, involvement to illegal activities, alcohol consumption and etc. Volunteering can be seen as a desire to be altruistic, provide social benefits, develop the sense of citizenship, so much as the rational choice, it is the ambition to establish itself in a professional context at the time of volunteering, to make contacts, to understand the needs of labour market and their professional capabilities. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45211
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 53    Downloads: 14
Export: