European GHG emission trading scheme in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
European GHG emission trading scheme in Lithuania
Alternative Title:
Europos šiltnamio dujų emisijos prekybos schema Lietuvoje
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2010, vol. 9, no. 2 (20), p. 155-169
Keywords:
LT
Aplinka ir prekyba; Apyvartiniai taršos leidimai; ES; Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas; Šiltnamio dujų emisijos; Šiltnamio dujų emisijos, aplinkosauga, apyvartiniai taršos leidimai, Lietuva.
EN
EU; Emission allowances; Environment and trade; GHG Emission, environmental and trade, emission allowances, Lithuania; GHG emissions; Lithuania; Nacional allocation plan; National allocation plan.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas prekybai šiltnamio dujų emisijomis Lietuvoje rezultatams ir Lietuvos vyriausybės pastangų siekiant sureguliuoti prekybos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis sistemą Lietuvoje vertinimui ir kritikai. Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas 2005–2007 metams Lietuvoje parengtas 2004 metais, pagal kurį 36.796 tūkst. apyvartinių taršos leidimų paskirstyti sekančiu būdu: 34.404 tūkst. paskirti įrenginiams; 1.840 tūkst. leidimų paskirti kaip rezervas naujiems įrenginiams; 552 tūkst. leidimų skirti pardavimui aukcione. Pirmojo prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo analizė leidžia teigti, kad 2005 metais tik 3 įrenginiai iš 93 kuriems buvo paskirti apyvartiniai taršos leidimai išmetė į atmosferą daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei buvo numatyta. 2005–2006 metais Lietuvos įmonės nepanaudojo 10.955,3 tūkst. apyvartinių taršos leidimų, 9.692 tūkst. iš jų buvo parduoti. 2005–2006 metais apyvartinio taršos leidimo kaina svyravo nuo 3 Lt iki 103 Lt ir Lietuvos įmonės, pardavę 9.692 tūks leidimų gavo apie 998 mln. Lt pelną. 2008–2012 m. laikotarpiui Lietuva prašė padidinti metinį išmetamo anglies dioksido kiekį iki 16.7 Mt C02eq. Tačiau Europos Komisija Lietuvai suteikė 8.9 Mt. Todėl Lietuva tikėjosi, kad susidurs su apyvartinių taršos leidimų paskirstymo įrenginiams problema, tačiau ekonominė pakoregavo šiuos nuogąstavimus. Ruošiantis uždaryti Ignalinos atominę elektrinę vis dėlto turės būti peržiūrimas ir apyvartinių taršos leidimų paskirstymas įmonėms. [Iš leidinio]

ENThe paper concentrates on results of GHG emission trading in Lithuania and criticizes the attempt of the Government of Lithuania to regulate the GHG emission trading scheme in Lithuania. National Allocation Plan for Greenhouse Gas Emission Allowances for 2005-2007 was prepared for Lithuania in 2004, according to which 36.796 thousands allowances given to Lithuania were allocated in the following way: 34.404 thousands allowances were allocated to installations; 1.840 thousands - to the planned reserve for new installations; 552 thousands - for sale in the auction. Analysis of first trading period indicated that in 2005 just 3 installations from total 93 installations included in GHG emission trading scheme emitted into atmosphere more GHG emissions than the GHG emission allowances they have been allocated for. In general during 2005- 2006 enterprises of the Republic of Lithuania did not use 10.955,3 thousands allowances, 9.692 thousands allowances out of which were transferred, and acquired additionally from other EU countries 575.0 thousands allowances. During 2005-2006 a price of one allowance ranged from Lt 3 to Lt 103, and Lithuanian enterprises which sold 9.692 thousands allowances could have received income from Lt 29 to Lt 998 million. The Republic of Lithuania asked the European Commission to set a general annual amount of allowances - 16.7Mt in C02 equivalent for the period 2008-2012.The European Commission gave 8.9 ML Because of reduced caps for 2008-2012 Lithuania and other new member states have announced legal challenges against the EC due to reduced allocations however economic crisis of 2008 corrected the threats of GHG emission shortage and the first results of GHG emission trading in 2008-2012 indicated the surplus of emission allowances in Lithuania and some new member states as well. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25338
Updated:
2018-12-17 12:42:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: