Lietuvos vaikų žaislai : [XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vaikų žaislai: [XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė]
Alternative Title:
Lithuanian children's toys
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2012].
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Lietuviški žaislai; Lietuvių liaudies žaidimai; Lietuvos etninė kultūra; Pramogos; Vaikystės kultūra; Vaikų socializacija; Vaikų ugdymas; Žaislai; Žaislų gamyba; Childhood Culture; Ethnic Culture; Lithuanian Ethnic Culture; Lithuanian folk game; The Lithuanian toy; The creation of the toys; The socialization of children; Toys.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — 1. Lietuviški žaislai — 2. Žaislas vaiko gyvenime. Valstiečių vaikai. Amatininkų vaikai. Tarnautojų vaikai — 3. Garsiniai žaislai. Saviskambiai žaislai: barškučiai, tarškynės. Pučiamieji žaislai: figūriniai švilpukai, pučiamieji vamzdeliai. Styginiai žaislai: pūslinis lankas, smuikas — 4. Judantieji žaislai. Inerciniai žaislai: ožė, sparniukai, žvirblis, ožiukas. Traukomieji žaislai: žaislai, traukomi virvute, žaislai su pagaliukais arba virvutėmis. Švytuokliniai žaislai: pjovėjas, vištelės. Sukamieji žaislai: pjovėjai. Riedantieji žaislai: sviedinys, ritinys, lankai ir ratukai, žaislai su ratukais. Žaislai ant sūpynių: arkliai ant sūpynės. Malūnėliai: vėjo malūnėliai, vandens malūnėliai. Ginklai: svaidyklės, lankai, šautuvai. Transporto priemonės: riedantis sausumos transportas, čiuožiantis sausumos transportas, vandens transportas, oro transportas — 5. Nejudantieji žaislai. Gyvūnai: paukščiai, naminiai gyvuliai ir miško žvėrys, ropliai. Darbo įrankiai: medžio apdirbimo įrankiai, žemės dirbimo įrankiai, javų nuėmimo, kūlimo, valymo ir malimo darbo įrankiai, linų apdirbimo įrankiai, verpimo ir audimo įrankiai, skalbimo ir lyginimo darbo įrankiai. Namų apyvoka: indai, krepšiai, maisto gamybos įrankiai, taupyklės, dėžutės. Baldai: lopšiai, lovos, stalai, suolai, sofos, kėdės, spintos. Pastatai ir statiniai: gyvenamieji namai, namai „būdos“, ūkiniai pastatai, bažnyčios, malūnai, šuliniai, vartai. Lėlės ir skulptūrėlės. Drabužiai ir apavas. Galvosūkiai: mediniai galvosūkiai, vieliniai galvosūkiai, virveliniai galvosūkiai — Išvados — Lithuanian childrenʼs toys — Šaltinių santrumpos — Literatūros sąrašas — Iliustracijų sąrašas — List of figures — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Lietuviški žaislai; Lietuvių liaudies žaidimai; Lietuvos etninė kultūra; Pramogos; Ugdymas / Education; Vaikai / Children; Vaikystės kultūra; Vaikų socializacija; Žaislai / Toys.
EN
creation of the toys; Lithuanian folk game; Lithuanian toy; Toys.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apie Lietuvos vaikų žaislus pateikta XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės žaislo, kaip neatskiriamos mūsų kultūros dalies, samprata, jų atsiradimo ir paplitimo analizė, atskleidžiami kūrimo, gamybos būdų procesai, naudojimo ir paplitimo mastai, atlikta kruopšti metodinė klasifikacija. Gausi ir itin svarbi šios iki šiol menkai tyrinėtos temos medžiaga knygoje pateikiama griežtu mokslinės atrankos ir apibendrinimo būdu, nagrinėjama kreipiant didelį dėmesį ne tik į vaikų amžiaus tarpsnių specifiką, bet ir į įvairių socialinių sluoksnių (amatininkų, tarnautojų), ir ypač – valstiečių, tuo metu gausiausios visuomenė grupės, – būdingąsias savybes, pabrėžiant žaislo svarbą vaiko socializacijai skirtingoje socialinėje aplinkoje. Žaislai atskleidžia ne tik vaiko ar suaugusiojo kūrybinius gebėjimus, bet ir tarpkultūrinius ryšius, todėl ši knyga, gausiai iliustruota išlikusių ir rekonstruotų žaislų nuotraukomis, neabejotinai svarbi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kultūros kontekste.

ENThe monograph about Lithuanian children’s toys presents the concept of a toy of the end of the 19th c. – the first half of the 20th c. as an inseparable part of our culture, the analysis of their appearance and spread, reveals the processes of their creation and production ways, the scope of their use and spread, and gives a thorough methodical classification. Abundant and particularly relevant material of this so far little explored topic is presented in the book in a strict manner of scientific selection and generalisation and is analysed focusing not only on the specifics of children’s age groups, but also on typical characteristics of various social layers (craftsmen, servants), in particular peasants, which constituted the largest group at that time, emphasising the importance of a toy for a child’s socialisation in a different social environment. Toys reveal not only the creative skills of children and adults, but also intercultural relations; therefore, this book, profusely illustrated with the pictures of survived and reconstructed toys, is definitely important in both the Lithuanian and global cultural context.

ISBN:
9789955343455
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39767
Updated:
2017-03-07 17:08:39
Metrics:
Views: 30
Export: