Vilniaus darnos vertinimas socialiniu, ekonominiu, inžineriniu bei techniniu aspektais taikant lošimų teoriją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus darnos vertinimas socialiniu, ekonominiu, inžineriniu bei techniniu aspektais taikant lošimų teoriją
Alternative Title:
Evaluation of Vilnius sustainability from social, economic and engineering-technical points of view using the game theory
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2005, t. 11, Nr. 2, p. 134-143
Keywords:
LT
Darna; LEVI 3 0; Lošimų teorija; Rodikliai; Seniūnijos; Vertinimas; Vilnius.
EN
Evaluation; Game theory; Indicators; Neighbourhoods; Sustainabiht; Sustainablity; Vilnius; Y, indicators, evaluation, game theory, neighbourhoods, LEVI 3 0.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - Įvertinti Vilniaus vystymosi darną lyginant pasirinktus administracinius miesto rajonus (seniūnijas). Iš pradžių visos Vilniaus miesto seniūnijos sugrupuojamos pagal tam tikrus požymius. Išsamiai lyginamajai analisei pasirinkta dešimties seniūnijų grupe, kuną sudaro Fabijoniškes, Justiniškes, Karoliniškes, Lazdynai, Pašilaičiai, Pilaite, Šeškine, Verkiai, Viršuliškes ir Žirmūnai. Atlikus išsamią literatūros analizę darnai įvertinti sudaryta unikali dvylikos rodiklių sistema. Ji apibūdina verslo aplinką (ekonominiai rodikliai), gyvenimo kokybę (socialiniai rodikliai) ir infrastruktūrą (inžineriniai bei techniniai rodikliai). Remiantis ekspertų apklausomis, kitais informacijos šaltiniais, nustatyti šių rodiklių reikšmes ir reikšmingumai. Del problemos sudėtingumo uždaviniui spręsti pritaikyti lošimų teorija - Hurwiczo, Laplace'o, Hodgeso ir Lehmano taisyklės. Skaičiavimai pagal šias taisykles atlikti LEVI 3.0 programa. Nustatyta, jog Viršuliškių seniūnija vystosi darniausiai, tai palankiausia vieta verslui ir gyvenamajai statybai plėtoti. [Iš leidinio]

ENThe main purpose of this article is sustainability evaluation of Vilnius development by comparing the selected city's neighborhoods. Firstly, all neighborhoods of Vilnius are being grouped according to particular features. For a comprehensive comparative analysis the group often neighborhoods has been chosen. They are "Fabijoniškės", "Justiniškės", "Karoliniškės", "Lazdynai", "Pašilaičiai", "Pilaitė", "Šeškinė", "Verkiai, "Viršuliškės" and "Žirmūnai". A thorough literature analysis was carried out and the system of twelve indicators has been developed. This system characterizes business environment (economic indicators), quality of life (social indicators) and infrastructure (engineering- technical indicators). Values and weights of indicators were set up by questioning experts and analyzing various information sources. Due to the complexity of the problem under consideration the game theory has been applied, specifically, Hurwicz, Laplace, Hodges and Lehmen rules. Calculations according to these rules by LEVI 3.0 software have been performed. It is estimated that Viršuliškės neighborhood is developing in the most sustainable way and the best opportunities for business and residential property development are there. [Text from author]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Tiesioginių užsienio investicijų poveikis žinių visuomenės kūrimui darnaus vystymosi kontekste / Jelena Dementjeva. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2011, Nr. 1 (25), p. 87-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44703
Updated:
2021-04-14 13:02:35
Metrics:
Views: 3
Export: