Evaluation of the economic impact of events in Kaunas through the expenditures of visitors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the economic impact of events in Kaunas through the expenditures of visitors
Alternative Title:
Ekonominio Kauno renginių poveikio vertinimas pagal lankytojų išlaidas
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 55-62
Keywords:
LT
Ekonominis renginių poveikis; Ekonominis renginių vertinimas; Ekonominis renginių vertinimas: turizmo konkurencingumas; Turizmo konkurencingumas.
EN
Economic impact of events; Tourism competitiveness.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas: Kauno miesto renginiai. Tyrimo tikslas buvo ištirti renginių lankytojų atvykimo į miestą motyvus ir išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose. Tyrimo uždaviniai: ištirti ekonominio renginių poveikio vertinimą; parengti Kauno renginių ekonominio vertinimo metodologiją ir atrinkti renginius tyrimui; išnagrinėti Kauno renginių lankytojų atvykimo į miestą motyvus; ištirti Kauno renginių lankytojų išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose. Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros, lyginamoji, struktūrinė, loginė analizė, anketinė apklausa. Tyrimui pasirinkti keturi stambūs renginiai Kauno mieste: festivalis „Kaunas Jazz 2012“, „Kauno diena 2012”, „Bike show millennium 2012” ir „Europa. Napoleonas I Kaune 1812”. Pirmieji trys renginiai yra tapę jau tradiciniais renginiais ir Kaune vyksta kiekvienais metais. „Europa. Napoleonas I Kaune 1812” – ne tradicinis renginys, tačiau rengtas šiais metais pažymėti Napoleono persikėlimo per Nemuną 200-osioms metinėms Tyrimui atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas. Anketinę apklausą galima atlikti tiesioginiu ar netiesioginiu būdu. Renginių dalyviams apklausti buvo pasirinktas tiesioginis apklausos būdas. Gausiausiai lankomi šiais metais buvo netradicinio renginio „Europa. Napoleonas I Kaune 1812” renginiai, šio renginio dalyvių apklausta daugiausiai. Apskaičiuotas paklaidos dydis nagrinėjamiems renginiams svyruoja nuo 12 iki 17 procentų. Iš į miestą atvykusių ir renginiuose dalyvavusių respondentų dauguma atvyko tikslingai į renginius: į „Kaunas Jazz 2012” tikslingai atvyko 12 (iš jų 3 užsieniečiai) iš 17, į renginį „Europa. Napoleonas I Kaune 1812” tikslingai atvyko 16 (iš jų 5 užsieniečiai) iš 26.Į renginį „Kauno diena 2012” tikslingai atvyko 22 (iš jų 15 užsieniečių) iš 29, o renginyje „Bike show millennium 2012” visi 15 apklaustųjų ne vietos gyventojų atvyko tikslingai. Apibendrinant galima teigti, jog didžiausią nagrinėjamų renginių žiūrovų auditoriją sudaro 20-49 metų asmenys. Didžiąją visų nagrinėtų renginių dalį pagal apklausos rezultatus sudaro Kauno miesto gyventojai. Tiriant ekonominį renginių poveikį svarbu iš ne vietinių renginio žiūrovų išskirti, kurie jų atvyko į miestą tikslingai dėl renginio, o kurie dėl kitų priežasčių atvykę į miestą lankėsi renginiuose. 74 procentai renginiuose dalyvavusių ne miesto gyventojų, į miestą atvyko tikslingai į renginius. Iš 80 Kaune apsistojusių renginiuose apklaustų respondentų 58 (72,5procentų) atvyko į renginius tikslingai. Didžiausios vidutinės yra „Kauno diena 2012” renginio ir „Bike show millennium 2012” lankytojų išlaidos, o vidutinės „Kaunas Jazz 2012” ir „Europa. Napoleonas I Kaune 1812” renginių lankytojo išlaidos skiriasi tik 0,33 Lt. Daugiausiai vidutiniškai visų renginių lankytojai (išskyrus „Bike show millennium 2012”) išleido transportui, maistui ir nakvynei. Didžiausias vidutines transporto išlaidas (222,20 Lt) patyrė užsienio lankytojai, tačiau nagrinėjant ekonominį renginio poveikį renginio vietovei, šios išlaidos nėra reikšmingos, kadangi jos dažniausiai būna patiriamos užsienio šalyje įsigyjant kelionės bilietus į renginio vietovę. Akivaizdu, jog didžiausias vidutines išlaidas nakvynei (444,86 Lt) taip pat patyrė iš užsienio atvykę renginių lankytojai. [Iš leidinio]

ENIn this article the economic impact of events is analyzed throug the expenditures of events visitors. Cities looking to become tourist destinations are motivated to attract visitors with different kind of events, strengthen it‘s competitiveness and face economic benefits. The importance and economic impact of events was analyzed by many reserchers. The main measurable result of city tourism competitiveness is number of tourist and their length of stay. So if the events attract more tourists to the city, then the number of events can be defined as a factor of city tourism competitiveness. It is important o analyse the expenditures of the visitors of the events, because these expenditures show the economic impact, filtering through the local economy, stimulating output in the national economy. As a main measure of economic impact of event – expenditures of event visitors are highlited, as well as the need for primary data collection (questionaries of event visitors). Events can be defined as a factor of tourism competitiveness. In this research four events in Kaunas ("Kaunas Jazz 2012", "Kauno diena 2012", "Bike show millennium 2012", "Europa. Napoleonas I Kaune 1812") were analyzed through the expenditures of events visitors, their visitors were questionated. The survey results show; that the biggest part of event visitors expenses are transport, catering and accommodation.Analyzing the economic impact of the event it is important to distinguish visitors, who came to the event specifically and those, who visited the event casually, being in the city for other reasons. 74 % of the event visitors who are non-residents came to the city purposfully. From 80 respondents, who stayed in Kaunas and visited events 58 (72,5%) came to the events purposefully. Searching for stronger positive economic impact of events it is important to attract to the events more visitors from foreign countries and other parts of the country. For more precise results of the economic impact of events there should be an analysis of the visitors of the events in the city and their expenses through the year-round. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44610
Updated:
2020-09-24 21:27:01
Metrics:
Views: 3
Export: