Akmenimis krautų kapų kasinėjimai Varenavo rajone

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmenimis krautų kapų kasinėjimai Varenavo rajone
Keywords:
LT
Baltarusija; E. Volteris; JLaidosena; Jotvingiai; Kapinynai su akmenų krūsnimis; Kapinynų archeologija; Laidosena; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; V. Šukevičius; Varanavo rajonas; Viduramžių archeologija; XII-XVII a.; Įkapės.
EN
12-17 cent.; Belorus; Burial archaeology; Burial customs; Burial rites; Cemeteries with cairns; E. Wolter; Grand Duchy of Lithuania; Grave-goods; Medieval archaeology; Voranava district; W. Szukiewicz; Yatvingians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiama tyrinėtų Varenavo rajono (dabartinė Baltarusijos teritorija, Gardino sritis) kapinynų su akmenimis krautais kapais medžiaga. Tokio tipo kapų kasinėjimai buvo pradėti dar XIX a. archeologų Vandalino Šukevičiaus ir Eduardo Volterio pastangomis. Ilgalaikė tyrimų perspektyva leidžia pagrįstai akmenimis krautus kapus išskirti į atskirą kapinynų tipą. Straipsnyje detalizuojama Puzelių, Aponovcų (buv. Opanovcų), Dvarčionių ir Kuklių kapinynų medžiaga. Aprašoma kapinynų topografija, pateikiamos kartografinės schemos, radinių registracija. Visas rastas įkapes galima skirstyti į papuošalus, darbo įrankius ir buityje naudojamus daiktus, ginklus bei kostiumo detales. Šie artefaktai liudija čia gyvenusių žmonių materialinės ir dvasinės kultūros specifiką. Aptariami jau į mokslinę apyvartą įvesti ir anksčiau neskelbti archeologo Vandalino Šukevičiaus duomenys. Detalūs archeologiniai tyrimai atskleidė akmenimis krautų kapų laidojimo papročių ir įkapių bendrumą. Šis faktas leidžia teigti, jog kapinynus XI–XVII a. pradžioje palikusius gyventojus vienijo bendra etninė priklausomybė. Tai paliudija jotvingių tautos vienybę, kuriai charakteringas dvasinės ir materialinės kultūros bendrumas. Vienintelis pastebėtas laidojimo papročių skirtumas – akmenys septyniuose tyrinėtuose Puzelių kapinyno kapuose. Šį faktą galima vertinti, kaip jotvingių lokalinių laidojimo papročių apraišką. Pastebėti materialinės kultūros skirtumai gali būti paaiškinti skirtinga surastų senienų chronologija.

ENThis article includes material on burial-grounds with rock-piled graves investigated in the district of Varenavas (present-day territory of Belarus, District of Grodno). Such diggings of graves were yet commenced in the XIX century with the effort of archeologists Vandalinas Šukevičius and Eduardas. Log-term perspective of investigations provides the opportunity to distinguish rock-piled graves as an individual type of burial-grounds. The article provides more detailed material on burial-grounds of Puzeliai, Aponovcai (former Opanovcai), Dvarčionys and Kukliai. It also gives descriptions of burial-ground topography, and provides cartographical schemes registration of findings. All found shrouds can be divided into jewellery, work tools and things used in the household, weapons, and components of clothes. These artefacts tell about material and spiritual cultural specificity of people, who were living in these places. The article also includes data of archaeologist Vandalinas Šukevičius, which already entered the scientific circulation and is not yet published. Detailed archeological researches have revealed the commonality between burial traditions, indicated from rock-piled graves, and shrouds. This fact provides the opportunity to state that residents who left burial-grounds in the beginning of the XI-XVII century were united by common ethnical dependency. This proves the unity of Jotvingiai nation, which is characterised by common spiritual and material culture. The only difference noticed in burial traditions includes rocks in seven investigated graves of Puzeliai burial-ground. This fact can be understood as the manifestation of local burial traditions of Jotvingiai. Noticed differences in material culture can be explained by different chronology of found antiques.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44392
Updated:
2018-02-25 10:35:35
Metrics:
Views: 68
Export: