Formalus latvių kultūrinis regionas Šiaurės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Formalus latvių kultūrinis regionas Šiaurės Lietuvoje
Alternative Title:
Formal Latvian cultural region in Northern Lithuania
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 334-357. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje formalaus regiono išskyrimui pasirinktas latvių tautybės gyventojų paplitimas Lietuvoje. Pagal šį požymį Šiaurės Lietuvoje išryškėja didesnio latvių tautybės gyventojų susitelkimo arealas, nusidriekęs palei Lietuvos-Latvijos sieną. Latvių paplitimas Šiaurės Lietuvoje buvo ir yra prielaida susiformuoti daugeliui regiono kultūrinių ypatybių, nebūdingų kitoms Lietuvos teritorijoms, nes latviai čia yra latviškosios kultūros nešėjai, jų paplitimas rodo ir latviškos kultūros elementų paplitimo arealą- latvių kalbos, kultūros organizacijų, akultūracijos reiškinių ir kt. Šis straipsnis - tai bandymas atskleisti Šiaurės Lietuvos pasienio regione gyvenančios latvių tautinės mažumos kultūros geografiją - latvių skaičiaus ir paplitimo kaitos dėsningumus, teritorinės organizacijos ir akultūracijos bei asimiliacijos procesų pobūdį bei rezultatus. Kartu tai ir Lietuvos latvių teritorinio paplitimo ir kultūros centrų kaitos, bandymų atsispirti akultūracijai apžvalga bei įvertinimas. Latvių gyvenamasis arealas Lietuvoje traukiasi, latvių akultūracija ir asimiliacija yra itin įsibėgėjusi, tautinė mažuma nyksta, supanašėja su tautine dauguma. Kultūros centrų ir institucijų sistema, palyginti su tarpukariu, yra sumenkusi, išsaugoti savo tautinę tapatybę Lietuvos latviams jau yra sudėtinga. Dėl itin mažo gimstamumo ir spartėjančios asimiliacijos kažkada gausi latvių tautinė mažuma ir regionas gali visai sunykti per artimiausius 2-3 dešimtmečius. Tai susiję ir su tuo, kad latvių tautinė bendruomenė peržengė kritinę populiacijos dydžio ribą kada tautinio savitumo išsaugojimo tikėtis sunku. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akultūracija; Kultūriniai regionai; Kultūriniai regionai, akultūracija, latviai, Siaurės Lietuva; Latviai; Siaurės Lietuva; Acculturation; Cultural regions; Cultural regions, acculturation, Latvians, Northern Lithuania; Latvians; Northern Lithhuania.

ENThe article deals with the prevalence of Latvian ethnic residents in Lithuania. According to this feature the biggest concentration range of Latvian ethnic residents is found in Northern Lithuania along Lithuanian - Latvian border. The prevalence of Latvians in Northern Lithuania has been the precondition for emergence of many region's cultural peculiarities which are not related to other Lithuanian territories as here Latvians are the bearers of Latvian culture. Thus, their prevalence presents the spread of Latvian culture elements, i.e. Latvian language, cultural organizations, the spread of acculturation phenomenon, etc. This article is a try to disclose cultural geography of Latvian ethnic minority which is located in the border region in Northern Lithuania. In order to implement this objective the number of Latvians and the patterns of prevalence fluctuation, territorial organization and the nature of acculturation process and its consequences, cultural peculiarities of Palatvė region were analysed. The review and evaluation of attempts to resist the acculturation, Latvian territorial spread and the change of cultural centres is taken into account as well. The living area of Latvians in Lithuania is reducing; acculturation and assimilation of Latvians have accelerated. The ethnic minority is disappearing and Latvians are unable to resistthe fusion with the national majority. The system of cultural centres and institutions has declined since the inter-war years. Therefore, it is difficult to preserve the national identify for Latvians living in Lithuania. Due to low birth rates and accelerating assimilation, the once large national minority may disappear in the nearest 20-30 years. The situation is also related to the fact that the Latvian ethnic community crossed the critical boundary of population size, when the preservation of national identity is difficult to expect [...]. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44366
Updated:
2020-11-06 11:30:02
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: