Vidiniai veiksniai, skatinantys universiteto dėstytoją mokytis neformaliu ar savaiminiu būdu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidiniai veiksniai, skatinantys universiteto dėstytoją mokytis neformaliu ar savaiminiu būdu
Alternative Title:
External development factors of university lecturers in non-formal or informal learning
In the Journal:
Holistinis mokymasis [Holistic learning]. 2019, 4, p. 65-76
Keywords:
LT
Dėstytojas; Neformalusis ir savaiminis mokymasis; Struktūruotas interviu; Universitetas.
EN
Lecturer; Non-formal and informal learning; Structured interview; University.
Summary / Abstract:

LTMokymasis visą gyvenimą yra aktuali tema šiandieninės visuomenės kontekste. Tobulėjimas kasdienėje veikloje, per socialines patirtis ar natūralų smalsumą yra svarbus visų amžiaus grupių ir įvairių profesijų atstovams. Kol globaliai stengiamasi identifikuoti ir pripažinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi kaip didžia dalimi turintį įtakos ne tik asmens tobulėjimui, bet ir suteikiantį galimybę striprinti šalies ekonominį potencialą, šis mokymosi būdas aukštojo mokslo atstovų kasdienybėje yra plačiai paplitęs ir traktuojamas kaip natūralus procesas profesinio tobulėjimo kontekste. Šiame straipsnyje aprašomas tyrimas, atliktas viename Lietuvos universitete, apklausiant dėstytojus ir siekiant išsiaiškinti, kokių tikslų vedami šios profesijos atstovai tobulina savo gebėjimus, besimokydami neformaliuoju ar savaiminiu būdu. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad dėstytojai neįsivaizduoja savo darbo be nuolatinio neformalaus ar savaiminio tobulėjimo. Taip siekiama įgyti papildomų žinių, norint įveikti tam tikrus iššūkius ar patenkinti savo smalsumą, sudominti studentus, ieškant naudingų ryšių, siekiant karjeros aukštumų ar norint praplėsti savo akiratį. [Iš leidinio]

ENLifelong learning is a topical issue in the context of today’s society. Improvement in everyday activities, through social experience or natural curiosity, is important for people of all age groups and professions. While the global approach seeks to identify and recognize non-formal and informal learning as having a major impact not only on personal development but also providing an opportunity to push the country’s economic potential, this way of learning is widespread in everyday life of higher education and treated as a natural process in the context of professional development. This article describes a survey of conducted at one Lithuanian university with the aim to find out what goals drive lecturers to improve their skills through informal or independent learning. The results of the empirical research show that lecturers do not imagine their work without constant informal or independent development; they aim to acquire additional knowledge in order to overcome certain challenges, satisfy their curiosity, engage students, find useful contacts, reach for career heights, and broaden their horizons. [From the publication]

ISSN:
2424-4104; 2351-7409
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86338
Updated:
2020-12-17 20:22:52
Metrics:
Views: 54    Downloads: 1
Export: