Žiniomis grįstos ekonomikos kūrimosi prielaidų ir bruožų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniomis grįstos ekonomikos kūrimosi prielaidų ir bruožų analizė
Alternative Title:
Analysis of development of knowledge - based economy preconditions and traits
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 120-133. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Ekonomikos vystymosi teorijos; IT; Inovacijos; Naujoji vystymosi teorija; Žiniomis grįsta ekonomika; Žinių darbuotojai; Žinių ekonomika; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Human capital; IT; Innovations; Knowledge economy; Knowledge workers; Knowledge-based Economy; New Growth Theory; Theories of Economic Development.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesų pasėkoje pasaulio šalių ekonomikų augimą sąlygoja kiti veiksniai: žinios, technologijos, inovacijos. Istorijos eigoje keitėsi ekonomikos teorijų elementai bei požiūris į vystymosi variklius. Klasikines ekonomikos vystymosi teorijas pakeitė naujoji vystymosi teorija, evoliucinė ekonomika. Šiuolaikinė ekonomika yra žiniomis grįsta, kurios pagrindiniai elementai yra inovacijos, informacinių technologijų vystymas, žmogiškasis kapitalas ir antreprenerystė. Viena iš pagrindinių, pirminė žiniomis grįstos ekonomikos kūrimosi bei vystymosi sąlyga yra stabili ekonomika. [Iš leidinio]

ENAccording to the globalisation processes the development of world economies depends on different factors: knowledge, technology, and innovations. The elements of economic theories and standpoint to the engines of development were changed in the processes of history. Classical economic development theories were changed by New Growth Theory or Evolutionary economy. Modern economy is knowledge-based. The main elements of it are innovations, development of information technologies, human capital and entrepreneurship. One of the most important, primary or even basic condition of creation and development of knowledge-based economy is stabile economy. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44157
Updated:
2020-07-01 19:17:33
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: