Mykolo Biržiškos publicistika XX a. pradžios Vilniaus spaudoje: intelektualo biografijos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Biržiškos publicistika XX a. pradžios Vilniaus spaudoje: intelektualo biografijos bruožai
Alternative Title:
Publications of Mykolas Biržiška in Vilnius press at the beginning of the 20th C
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 216-237
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama ankstyvoji Mykolo Biržiškos (1882-1962), kaip Vilniaus žurnalisto ir spaudos leidinių redaktoriaus, veikla prieš Pirmąjį pasaulinį karą, siekiant išanalizuoti jo intelektinių ir politinių pažiūrų formavimąsi. Biržiška pradėjo savo, kaip žurnalisto kelią 1905 m. socialistinėje spaudoje, būdamas aktyvus Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1906-aisiais Biržiška redagavo partijos laikraštį lenkų kalba „Echo“, kuriame pirmąsyk išryškėjo jo specifinis siekis kurti bendradarbiavimą tarp skirtingų Vilniaus tautų. Tuo pat metu jis rašė laikraščiui „Gazeta Wilenska“, kuris postulavo visų tautinių Lietuvos grupių politinės lygybės ir tolerantiškų kultūrinio sambūvio tikslus. Uždarius „Gazeta Wilenska“ 1907-1908 m. Biržiška bendradarbiavo su liberaliu rusų laikraščiu „Severo-Zapadnyj Golos“. Rašydmas trimis kalbomis Biržiška daugiataučiame mieste atliko specifinį žurnalisto, kaip kelių kultūrų tarpininko, vaidmenį. Išskirtiniai jo trikalbių publicistinių tekstų bruožai – profesionali tautinių konfliktų analizė, kultūrinės tolerancijos principų ir liberalių antinacionalistinių pažiūrų laikymasis. Biržiška nuosekliai siekė realizuoti šias intelektines nuostatas 1908 m. dirbdamas dienraštyje „Vilniaus žinios“ ir ypač redaguodamas žurnalą „Visuomenė“ (1910-1911), skirtą kairiajai lietuvių inteligentijai. Biržiškos žurnalistinė veika ir ankstyvoji intelektualinė jo biografija išsiskiria specifiniu kultūriniu liberalizmu, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo būdingas nemažai daugiatautės Vilniaus inteligentijos grupei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intelektualinė biografija; Kultūrinis liberalizmas.

ENThe article deals with Mykolas Biržiška’s (1882-1962) early journalistic activities and editorship in the press in Vilnius before the outbreak of the First World War, and seeks to analyze the formation of his intellectual and political attitudes. In 1905, being a member of the Party of Lithuanian Social Democrats, Biržiška began his journalistic career in socialist press. In 1906 he edited a party newspaper “Echo” in the Polish language, where his specific interest in cooperation between different nationalities first became vivid. At the same time he began contributing to the newspaper “Gazeta Wilenska” that argued for the political equality and tolerant cultural coexistence of all the national groups in Lithuania. After the closure of “Gazeta Wilenska”, Biržiška in 1907-1908 cooperated with another liberal daily in Russian language “Severo-Zapadnyj Golos”. Writing in three languages and simultaneously contributing to Lithuanian, Polish and Russian press, Biržiška exercised a specific role of a publicist as a mediator between different cultural groups. Professional analysis of the national conflicts, the principles of cultural tolerance and liberal antinationalist outlooks became the dominant features of his trilingual journalistic texts. Consequently, Biržiška sought to realize these intellectual attitudes working at the Lithuanian daily “Vilniaus žinios” in 1908 and especially editing the journal “Visuomenė” (1910-1911) for the Lithuanian leftist intelligentsia. Biržiška’s journalistic activities and his early intellectual biography carried features of specific cultural liberalism that was characteristic to the multinational intelligentsia in Vilnius before the WWI. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4404
Updated:
2018-12-20 23:09:10
Metrics:
Views: 51    Downloads: 16
Export: