Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniai Lietuvos ir Lenkijos karaimų "tautiniame naratyve"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniai Lietuvos ir Lenkijos karaimų "tautiniame naratyve"
Alternative Title:
Images of the Grand Duchy of Lithuania in the national narrative of Lithuanian and Polish Karaites
In the Book:
Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai [Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai].. 2012, p. 59-80
Keywords:
LT
Karaimai; Karaimai, Vytautas Didysis; Lenkija; Lietuva; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Tautinis naratyvas; Vytautas Didysis
EN
Grand Duchy of Lithuania; Karaites; Lithuania; National narrative; Poland; Vytautas Magnus
Summary / Abstract:

LTKaraimų istorinėje savimonėje įsitvirtinęs vaizdinys, siejantis jų atsikėlimą į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK) su valdovo Vytauto karine–politine veikla. Daugiakonfesinė LDK visuomenė leido čia gyvenusioms etninėms grupėms, tarp jų ir karaimams, sukurti savo garbingos ir didžios praeities siužetus, kurių formavimasis buvo ilgas ir sudėtingas. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos ir Lenkijos karaimų tautiniame naratyve atsirado ir įsitvirtino LDK vaizdiniai. Remiamasi šį naratyvą atspindinčiais šaltiniais. Legendos apie karaimų atkėlimą į LDK valdant Vytautui ištakos siekia XVII a., tačiau pačioje karaimų bendruomenėje toks pasakojimas iki XVIII a. pabaigos dar nebuvo susiformavęs. Tuo metu ši bendruomenė dar neturėjo poreikio apibrėžti save per sekuliarią, etninę prizmę. LDK vaizdiniai karaimams aktualūs tapo carinės Rusijos laikais, maždaug XIX a. 4 dešimtmetyje, kuomet prasidėjo jų, kaip atskiro etnoso, formavimasis. Vykstant šiam procesui iškilo poreikis apibrėžti savo bendruomenę laiko perspektyvoje. Tam puikiai tiko karaimų atvykimo į LDK legenda. Jos formavimuisi didelę reikšmę turėjo totorių atvykimo į LDK legendos recepcija, kurią skatino karaimų siekis susitapatinti su geriau gyvenusiais totoriais. XX a. 3 dešimtmetyje atskiri karaimų atvykimo į LDK legendos elementai buvo sujungti į vientisą istorinį pasakojimą. Taip legenda įteisino karaimų etninę grupę kaip aukštos kilmės ir garbingos senovės paveldėtoją, kaip pilnateisius 1918 m. atkurtos Lenkijos valstybės, kurioje buvo susitelkusi didelė karaimų dalis, gyventojus.

ENAn image adopted in the historical identity of Karaims associated with their migration to the Grand Dutchy of Lithuania (hereafter – the GDL) together with political and military activity of ruler Vytautas. Multidenominational society of the GDL allowed ethnic groups including the Karaims living there to create stories of their glorious and great past, the formation of which was long and complicated. The aim of this article is to identify how images of the GDL were established and adapted in the national narrative of Lithuanian and Polish Karaims. The article is based on sources reflecting this narrative. The origin of the legend involving transfer of the Karaims to the GDL then ruled by Vytautas goes back to XVII century; however, in the Karaimic community itself such narrative had not been formed till the end of XVIII century. At that time this community did not yet have the need to define itself through secular and ethnic prism. Images of the GDL became relevant to Karaims in the times of tsarist Russia, i.e. in about 1830s, when they had started forming as the individual ethnicity. During this process there was a need to define own community in time perspective. The legend of arrival of Karaims to the GDL had seemed to be perfect for this purpose. Its formation was highly influenced by reception of the legend of Tartarian arrival to the GDL, which was stimulated by Karaimic objective to identify themselves with better living Tartars. In 1920s separate elements of the legend of Karaimic arrival to the GDL were connected into one single historic story. This way the legend has validated ethnic group of Karaims as inheritors of gentility and honourable antiquity as full citizens of Polish State re-established in 1918 where a large part of Karaims was living.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44025
Updated:
2020-04-06 11:40:26
Metrics:
Views: 13
Export: