Muzikos mokytojų požiūrio į integruotą muzikinį ugdymą pradžios mokykloje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokytojų požiūrio į integruotą muzikinį ugdymą pradžios mokykloje ypatumai
Alternative Title:
Specific features of music teachers attitude to integrated music education in primary school
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2002, Nr. 11, p. 39-44. Edukologija: problemos ir perspektyvos
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTĮvertinę integracinių procesų aktualumą ir daugiamatiškumą, švietimo reformos iniciatoriai kaip vieną iš svarbesnių uždavinių numato integruoto ugdymo programų rengimą. Deja, lig šiol tokios programos nėra parengtos, o svarbiausiu integracinių procesų iniciatoriumi šiandieninės mokyklos sąlygomis tebelieka mokytojas. Integruoto ugdymo idėja ypač svarbi dirbant su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais. Šio amžiaus mokiniams būdingas visuminis pasaulio suvokimas, kurį, pasak vokiečių antroposofo R. Steiner (2000), diferencijuotas mokymo turinys išskaido į specializuotas sritis. Tad pedagogams keliamas uždavinys tas sritis vėl susieti, o ugdymo procesą organizuoti taip, kad jis atitiktų vientisą vaiko pasaulėvaizdį, formuotų visapusišką žmogaus ir kultūros vaizdą. Šio ir kitų pedagogų manymu, muzikos dalyko galimybės šiuo požiūriu yra labai didelės. Todėl tyrimo objektu buvo pasirinktas integruotas muzikinis ugdymas pradžios mokykloje. Tyrimo tikslas - atskleisti integruoto muzikinio ugdymo bei jo realizavimo pradžios mokykloje ypatumus. Tyrimo metodai - literatūros šaltinių, švietimo dokumentų, statistinių duomenų analizė, klausimynas muzikos mokytojams, pokalbio metodas, pedagoginis stebėjimas. Šio straipsnio tikslas - atskleisti muzikos mokytojų požiūrį į integruotą muzikinį ugdymą pradžios mokykloje. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Integracija; Integracija, muzikinis ugdymas, mokytojų požiūris, pradžios mokykla; Mokytojų požiūris; Muzikinis ugdymas; Pradžios mokykla; Integration; Integration, music education, teacher's attitude, primary school; Music education; Primary school; Teacher's attitude.

ENExceptional attitude of contemporary society to economical, cultural, political integration shows social importance of these processes. To look for integrated ways of education encourages systematic view to reality ant cognition of reality, based on statement, that the world and special domains of reality are complex systems, based on complicated relations and connections. Specific concepts could be understood only as the part of complex context. In context of education integration can have several meanings: connections between different chains and steps of educational system, integrity of self-expression of individual, connections between individual and sociocultural context of society and integration between educational content of different subjects. Integrated music education is based on revealing relations of its educational content with different styles, traditions, as well as with interests and individual features of pupils, applying different methods of intersubjective integration, using educational material of other subjects in music lessons, finding common goals between subjects. The teacher is the initiator of integration processes in contemporary school. The results of the research of music teachers attitude towards the intersubjective interaction in primary school showed, that teachers look positively to sociocultural facets of music education, especially to relations between the educational materials with individual features of pupils personality. As most important field of integration teachers recognize thematic intersubjective integration. Integration of problems, methods and content is valued not enough. Music teachers positively look at using materials of other subjects at music lessons, thou integrity of music activities, educational goals could be higher. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43961
Updated:
2019-02-12 20:05:42
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: