Finansų sektoriaus raidos įtaka ūkio plėtrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų sektoriaus raidos įtaka ūkio plėtrai
Alternative Title:
Influence of the financial sector on economic development
In the Journal:
Verslo sistemos ir ekonomika. 2012, Nr. 2 (2), p. 82-94
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Lietuvos finansų sektorius, analizuojama jo raida, struktūra ir įtaka ūkio plėtrai. Bankų sektoriui skirta daugiausia dėmesio, kadangi šiuo metu tai yra svarbiausia finansinio tarpininkavimo grandis, turinti didžiausią svorį finansų sektoriuje. Taip pat analizuojama bankų paslaugų pasiūla ir paklausa tarp Lietuvos ūkio subjektų, palūkanų normų raida ir bankų įtaka ūkio ekonominiam aktyvumui. Analizuojama finansų krizės įtaka Lietuvos finansų sektoriui ir ūkiui, poveikis atskiriems ūkio sektoriams. Aptariama galima finansų sektoriaus ateities raida, priežiūros ir reguliavimo tobulinimo perspektyva. Pabrėžiama būtinybė siekti darnios finansų sektoriaus ir ūkio plėtros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankai; Bankų sektoriaus efektyvumas; Finansų sektorius; Ūkio plėtra; Banking sector efficiency; Banks; Economic development; Financial sector.

ENOverview of Lithuania’s financial sector analyses the evolution, structure and influence on economic development. The banking sector is the focus, as it is currently the most important link in the chain of financial intermediation, with the greatest weight in the financial sector. It also analyses the bank product supply and demand among the Lithuanian economic entities, interest rates and influence of banks on the development of economic activity. The article also analyses the influence of the financial crisis on the Lithuanian financial sector and the economy as well as the impact on individual sectors of the economy. It discusses possible future developments in the financial sector, maintaining and improving the regulatory perspective. The article talks about the need for harmony in the financial sector and economic development. [From the publication]

ISSN:
2029-8234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43636
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: