University reserves management : international practices and opportunities for Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
University reserves management: international practices and opportunities for Lithuania
Alternative Title:
Universiteto išteklių valdymas: tarptautinė patirtis ir Lietuvos galimybės
In the Journal:
Business, management and education. 2011, Vol. 9, no. 2, p. 185-200
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo ekonomika ir finansavimas; Aukštojo mokslo finansavimas; Dotacijos; Ne pelno organizacijos; Universitetų fondų valdymas.
EN
Endowment; Higher education economics and finances; Higher education finances; Non-profit institutions; University fund management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos naujos universiteto išteklių valdymo galimybės, pereinant prie ne pelno siekiančių organizacijų modelių Lietuvoje. Autoriai analizuoja universitetų finansavimo istoriją ir skiriamas dotacijas. Straipsnyje nagrinėjami finansavimo modeliai pirmaujančiose JAV ir Jungtinės Karalystės universitetuose, struktūriniai skirtumai ir bendros tendencijos, derinant aukštųjų mokyklų finansavimą iš viešojo ir privataus sektoriaus skirtingose šalyse. Autoriai analizuoja Lietuvos universitetų perėjimą 2009 m. nuo biudžetinės įstaigos prie ne pelno organizacijos ir siūlo praktinį požiūrį į universiteto išteklių sudarymą, lėšų ir dotacijų valdymą, formuojant naują aukštojo mokslo institucinę sistemą Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENArticle considers the new opportunities for university reserves management arising in the process of transition to non-profit institution model in Lithuania. Authors review historical background of university funding and significance of endowments. The role of endowments in leading USA and UK universities is analyzed. Structural differences and common trends in the mix of public and private funding of higher education in different countries are showed. Authors analyse the transition from budgetary to non-profit institution in higher education in Lithuania since 2009 and suggest practical approach to university reserve creation, funds management and financial endowment build-up in the new institutional framework of higher education in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-7491; 2029-6169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43540
Updated:
2021-02-25 09:59:30
Metrics:
Views: 51
Export: