Investment fund portfolio selection strategy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investment fund portfolio selection strategy
Alternative Title:
Investicinio fondo portfelio parinkimo strategija
Authors:
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2007, [t.] 8, Nr. 4, p. 214-220
Keywords:
LT
investicinis fondas; investicijų strategija; vertė ir augimas; portfelio valdymas.
EN
investment fund; investment strategy; value of growth; portfolio management.
Summary / Abstract:

LTGvildenamos investicinio fondo portfelio parinkimo problemos, tyrimo schema papildyta nauju etapu, kai akcijos parenkamos ne atsitiktiniu būdu, o klasifikuojamos ir grupuojamos pagal tam tikrus rodiklius. Akcijos gali būti klasifikuojamos įvairiai, tačiau labiausiai paplitęs yra akcijų skirstymas į augimo (growth) ir vertės (value) akcijas. Akcijų skirstymas į vertės ir augimo kategorijas grindžiamas akcijos rinkos kainos ir buhalterinės vertės rodikliu (P/B). Pastebėta, kad vienai kategorijai priskirtų akcijų grąžos tarpusavyje stipriai koreliuoja, o skirtingų kategorijų akcijų grąžos yra santykiškai nesusijusios. Negana to, empiriniais tyrimais nustatyta, kad pastaruosius 30 metų akcijų portfeliai, sudaryti iš vertės akcijų, užtikrindavo didesnę grąžą nei portfeliai sudaryti iš augimo akcijų. Įvairių autorių darytų tyrimų rezultatais, JAV šis skirtumas vidutiniškai sudaro apie 1 procentinį punktą, tačiau neteigiama, jog vertės akcijos būtinai turėtų pirmauti ir ateityje. Šiame straipsnyje atlikto tyrimo rezultatai 2003-2006 m. būtent ir prieštarauja minėtų tyrimų rezultatams, kai mažos kapitalizacijo s augimo akcijų portfelis suteikė didesnę grąžą nei kiti suformuoti portfeliai ar rinka. Gauti rezultatai gali būti paaiškinti tuo, kad Lietuvos ekonomika auga, o nagrinėjamuoju laikotarpiu netgi ypač sparčiai, būtent tokiais ekonomikos plėtros periodais augimo akcijos gali garantuoti didesnę grąžą nei vertės. Tačiau tyrimas apsiribojo tik trejų metų duomenimis, todėl jo rezultatai negali būti statistiškai patikimi ir negalima teigti, kad Vilniaus vertybinių popierių biržoje augimo akcijos ir ateityje garantuos didesnę grąžą. [Iš leidinio]

ENThe paper is based on the proceedings of the International Conference 'Business and Management 2006'. The problems of investment fund portfolio selection are discussed further and deeper, though the problem solved differs by covered period, selected stocks, and the principles of stock selection. The research scheme is supplemented with a new step, now the stocks are selected not accidentally as in previous study, but are classified and categorized according to certain variables. Asset management is of the strategic importance for investment funds industry. By allocating savings to productive investment the asset management industry is the key for the overall functioning and development of the Lithuanian economy. Financial innovations, changes in investors' needs and preferences, and industry restructuring are transforming financial markets. In the investment funds industry the main driver of change is product engineering. The paper presents investment fund portfolio selection strategy and the results of its application, seeking for maximal gain in the Lithuanian capital market according to the scheme of weekly portfolio rebalancing. The strategy has been applied to stocks of Vilnius Stock Exchange. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18104
Updated:
2020-11-06 12:43:07
Metrics:
Views: 71    Downloads: 1
Export: