Assessment of transformation processes in the complex socio-economic system of transition period

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of transformation processes in the complex socio-economic system of transition period
Alternative Title:
Kompleksinės socialinės-ekonominės sistemos pereinamojo laikotarpio transformacijos procesų įvertinimas
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2007, Nr. 1(1), p. 74-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pereinamasis laikotarpis; Kompleksinė sistema; Socialiniai-ekonominiai procesai; Gyvenimo kokybė; žinių ekonomika; Transition period; Complex system; Socio-economic processes; quality of life; Knowledge economy.
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Kompleksinė sistema; Pereinamasis laikotarpis; Socialiniai-ekonominiai procesai.
EN
Complex system; Knowledge economy; quality of life; Socio-economic processes; Transition period.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami centralizuotos planinės ekonomikos tranformacijos į laisvos rinkos ekonomiką sukelti pokyčiai ir tendencijos. Tokia transformacija turi įtakos ne tik ekonomikai, bet ir visai socialinei sanklodai, nes svarbiausias transformacijos elementas yra privatizacija. Todėl vertinant pereinamuosius procesus būtina taikyti modelius, vertinančius ne tik ekonominę sritį, bet ir kitus aspektus: gyvenimo kokybę, technologines ir žinių inovacijas, ekologines problemas. Straipsnyje pateikiami apibendrintų rodiklių modeliai, kurie įvertina jų koreliaciją bei laiko pokyčius. Analizė pagrįsta empiriniais duomenimis: bendruoju vidaus produktu, energijos suvartojimu, nusikalstamumu, gyvenamųjų namų statyba ir kt. Sudaryti sudėtiniai modeliai leidžia kompleksiškai pažvelgti į pereinamojo laikotarpio sukeltas problemas, įvertinti jų įtaką tolesnei žinių ekonomikos raidai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the changes and trends caused by the transformation of the centralised planned economy to free market economy. Such transformation affects not only the economy but also the whole social environment as privatisation is the key transformation element. Thus, models dealing not only with the economic field but also with other aspects must be used when assessing transition processes: quality of life, technological and knowledge innovations, ecological problems. The article presents models of summarised indicators that take account of their correlation and changes in time. The analysis is based on empirical data: gross domestic product, energy consumption, criminality, housing construction, etc. The concluded models allow to have a complex look at the problems caused by the transition period, and to assess their impact on further development of knowledge economy. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18384
Updated:
2018-12-17 12:05:54
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: