Decent work and its purpose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Decent work and its purpose
Alternative Title:
Tinkamas darbas ir jo paskirtis
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2012, t. 6, Nr. 3(15), p. 377-392
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTPasikeitė ne tik darbo santykiai, bet ir pats požiūris į darbą, darbo santykius ir reikalauja kitokio jų teisinio reguliavimo. Galimybė suderinti darbą ir šeimos pareigas, dirbti namie, kelti kvalifikaciją ir daryti karjerą ir dar daug dalykų gali motyvuoti našiam ir produktyviam darbui, darbo kokybei, kas gali atitikti ir tinkamo darbo sampratą. Tinkamo darbo sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme neatitinka tarptautiniu ir Europos Sąjungos lygiu deklaruojamos tinkamo darbo sampratos, todėl palieka daug vietos interpretacijai. Tačiau tinkamo darbo sąvokos įtvirtinimas Lietuvos Respublikos darbo kodekse kaip pagrindas leistų įgyvendinti lankstumo ir užimtumo saugumo pusiausvyros (angl.– flexicurity) principą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo santykiai; Darbo sąlygos; Darbo teisė; Darbo teisės funkcijos; Flexicurity; Tinkamas darbas; Žmogaus teisės; Decent work; Flexicurity, human rights; Labour law; Labour law functions; Labour relations; Working conditions.

ENNot only labour relations have changed, but also the attitude towards work and labour relations, therefore, it requires new legal regulation. The possibility to reconcile work and family obligations, work at home, qualification development, seek a career and many other things might motivate more efficient and productive work, influence work quality and satisfy the concept of decent work. The concept of “Decent work”, embedded in the Law on Support for Employment of the Republic of Lithuania (further-LSE) does not correspond to the concept of “Decent work” declared at the international and European Union level (further-EU), thus a lot of space for interpretation is left. However, consolidation of the concept of “Decent work” in the Labour Code of the Republic of Lithuania (further-LC) in principle would allow to implement the principle of balance between labour market flexibility and employment security (flexicurity). [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43526
Updated:
2018-12-17 13:22:51
Metrics:
Views: 23    Downloads: 10
Export: