Pagalbos mikčiojantiesiems teikimas Lietuvoje: praktika, metodai, tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagalbos mikčiojantiesiems teikimas Lietuvoje: praktika, metodai, tendencijos
Alternative Title:
Provision of support to the stutterers in Lithuania: practice, methods and tendencies
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 123-137
Keywords:
LT
Psicholingvistika / Psycholinguistics; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos logopedų apklausos apie pagalbos mikčiojantiesiems teikimą rezultatai. Aptariami logopedų demografiniai duomenys; kvalifikacijos kėlimo formos; naujų žinių įgijimo būdai; logopedinės pagalbos būdų taikymo dažnumas ir efektyvumas; mikčiojimo įveikimo metodai; praktinio darbo su mikčiojančiaisiais formos. Iš 300 anketų grįžo 253. Atliktas tyrimas atskleidė logopedinės pagalbos mikčiojantiesiems Lietuvoje kryptis bei sklandaus kalbėjimo ugdymo ir mikčiojimo modifikavimo metodų derinimo praktiką. Gauti rezultatai patvirtino teorinį du požiūrius apimantį mikčiojimo intervencijos modelį, išryškino dažniausiai Lietuvoje taikomus pagalbos mikčiojantiesiems būdus ir jų ryšį su demografiniais apklausoje dalyvavusių specialistų duomenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikčiojimas; Logopedai; Mikčiojimo įveikimo metodai.

ENThe paper presents results of the survey of Lithuania’s speech therapists on provision of support to stutterers. The study analyzes the therapists’ demographic data; qualification improvement forms; ways of acquisition of new knowledge; stuttering therapy methods, their frequency and efficiency; stuttering therapy programs; forms of practical work with stutterers. Of 300 distributed questionnaires 253 were returned. The conducted research has revealed directions of speech therapy support to stutterers in Lithuania and the practice of integration of both fluency shaping and stuttering modification approaches. The results proved the theoretic model combining two approaches to stuttering intervention, highlighted most commonly used methods of support to stutterers applied in Lithuania and the methods’ connections with the demographic data of the specialists, who participated in the research.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4350
Updated:
2018-12-17 11:45:53
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: