Interesų konfliktų prevencija : naujos socialinės sąveikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Interesų konfliktų prevencija: naujos socialinės sąveikos
Alternative Title:
Interests conflicts prevention: the new social interactions
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 3, p. 51-62
Keywords:
LT
Bendrasis interesas; Interesų konfliktai; Interesų konfliktas; Interesų konfliktų prevencija; Naujosios socialinės sąveikos; Privatieji interesai; Socialiniai tinklai; Viešasis interesas; Viešieji interesai.
EN
Common interest; Interests conflicts; Interests conflicts prevention; New social interactions; Privat interests; Public interests; Social networks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama interesų konfliktų prigimtis, analizuojamos jų prevencijos ir suvaldymo dedamosios, svarstoma, kaip socialinėmis akcijomis stiprinamas viešasis interesas. Interesai sisteminės transformacijos visuomenėje suvokiami kaip pagrindinė socialinių procesų apibrėžties kategorija. Lietuvos visuomenės požiūris į viešuosius ir privačius interesus pasižymėjo tam tikra destrukcija, t. y. nepakankamu paisymu viešųjų lūkesčių ir perdėtu koncentravimusi į privačius / grupinius interesus. Vėluojantis teisinis reglamentavimas, nepakankama valstybės privatizavimo procesų kontrolė, rinkos reguliuojančių galimybių apologija skatino chaotišką konkurencinę kovą visų su visais ir kaip jos pasekmes – protekcionizmą, kyšininkavimą, papirkinėjimus, „savų žmonių“ delegavimą į valdžios institucijas. Kai privatūs interesai nėra atsveriami viešojo intereso teisine ir moraline galia, interesų konfliktai tampa kasdienių sąveikų rutina, kuri daugumos toleruojama kaip neišvengiamybė. Viena esminė ir, rodos, mažiau tyrëjų ir kontroliuojančiųjų institucijų dėmesį traukianti aplinkybė – visuomenės (jos grupių, piliečių organizacijos) vaidmuo interesų konfliktuose. Reikalinga sistemingo nagrinėjimo socialinių tinklų įtaka pilietinėms iniciatyvoms.Naujausi įvairių šalių autorių tinklaveikos tyrimai ir mūsų atlikta viešųjų diskusijų Lietuvoje turinio analizė rodo, kad vykstančio polilogo moralinė konstanta yra „mūsų“, ji keliama aukščiau nei atskirų diskutantų „mano“. Bendrojo reikalo (intereso, vertybės) identifikavimas, tikslinimas, aptarimas yra absoliučios daugumos diskusijų leitmotyvas. Yra pakankamas pagrindas diskusijas interneto vartuose ir tinkluose laikyti ta avanscena, kurioje šiuo metu vyksta daugiausia aptarimų visuomenei reikšmingais klausimais ir kurioje akumuliuojama visuotinio teisingumo, bendrų vertybių ir viešojo intereso kultūra. [Iš leidinio]

ENArticle deals with conflicts of interest. A special concern is directed on undergoing changes in social communication what lead to a new approach of the public interests in society and the way of protection them. The public interest is approached as an issue of public discussions and as a notional subject who is needed for broad-based support. The social actors generally declare their acceptation and respect for the public interests and common goods. But they tend to prefer their own interests when the public interest challenges them. Public approach of common interests and goods is radically changing nowadays as a sequence of globalization processes, unprecedentedly migration, and weakening connections between individual and his homeland and even with his family. From the other side people are being increasingly involved into social networks and subsequently engaged into public participation and decision making. The latest investigations of social aspects of new media as well as our own content analysis of public discussions witness the superiority of common interest and values as a keynote of social communication.A concern on common interest and common expectations creat a main stream of almost every discussion in social network. There are many reasons to interpret poliloque in internet connections as a foreground where have being discussed the most important issues of local and national communities and where the moral weight of public interest has being strenthend. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43199
Updated:
2019-02-09 12:37:06
Metrics:
Views: 8
Export: