Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo konstitucinis statusas – santykių su vykdomąja valdžia aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo konstitucinis statusas – santykių su vykdomąja valdžia aspektas
Alternative Title:
Constitutional status of the Presidium of the Supreme Soviet of the Republic of Lithuania – relations with the executive branch of power
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 29 (21), p. 5-14
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant Lietuvos Respublikos konstitucinę sistemą pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (1990–1992 m.) reikia pabrėžti esminę aplinkybę – šiame Lietuvos valstybingumo raidos pereinamojo laikotarpio konstituciniame akte įtvirtinta nenuosekli ir prieštaringa atkurtosios Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų sistema. Pagrindinis šio reiškinio bruožas tas, kad ši sistema buvo iš esmės perimta iš tarybinio laikotarpio ir pritaikyta Lietuvos konstitucinės raidos pereinamajam laikotarpiui, t. y. iki 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos priėmimo *1+. Vienas svarbiausių valstybės valdžios struktūros ypatumų buvo tas, kad konstitucinėje sistemoje buvo numatytas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Nors pagrindiniai šios valstybės institucijos statuso bruožai ir buvo reglamentuoti Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, tačiau Prezidiumo vaidmenį lėmė daugelis kitų politinio ir teisinio pobūdžio aplinkybių. Straipsnyje apibūdinami Prezidiumo konstitucinio statuso bendrieji klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama vienam iš svarbiausių šio statuso sudedamųjų dalių – santykiams su Vyriausybe ir kitomis vykdomosios valdžios institucijomis. Šis problemos aspektas atskleidžiamas visų pirma nagrinėjant Prezidiumo ir Vyriausybės tarpusavio santykius. Siekiant visapusiškiau įvertinti minėtų valdžios institucijų sąveiką tiriami Prezidiumo teisės aktai, kuriais remiantis buvo formuluojamos politinės ir teisinės direktyvos Vyriausybei ir kitoms valstybės valdymo grandims. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1990-1992m; Aukščiausios Tarybos prezidiumas; Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas; Konstitucija; LR laikinasis įstatymas; Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo funkcijos; Valstybės valdžios struktūra; Vykdomoji valdžia; Vyriausybė; Constitution; Executive branch of power; Government; Lithuania; Presidium of the Supreme Board of Lithuania; Presidium of the Supreme Council; Presidium of the Supreme Soviet of Lithuania; Provisional fundamental law of the Republic of Lithuania; State authority structure; Years 1990-1992.

ENIn analyzing the constitutional system of the Republic of Lithuania within the framework of the Provisional Fundamental Law (1990-1992), it is of vital importance to highlight one circumstance of an essential character - this constitutional act of the said transitional period in the statehood of Lithuania enshrined an inconsistent and controversial justice system of state authorities of the Republic of Lithuania. The underlying feature of this phenomenon was that this system was taken over from the soviet period and adapted to the transitional period, i.e. till the adoption of the Constitution of October 25, 1992. One of the most striking characteristic features of the state authorities’ framework was the fact that the constitutional system provided for the Presidium of the Supreme Soviet of the Republic of Lithuania. Although the basic features of the status of this state institution were set forth by the Provisional Fundamental Law, the role of the Presidium was conditioned by a number of other circumstances of a political and legal character. The article discusses the general issues pertaining to the constitutional status of the Presidium. Attention is focused on one of the overriding aspects of this status - relations with the Government and other institutions of the executive branch of power. This particular aspect is unfolded by, first of all, analyzing political and legal interrelations between the Presidium and the Government. With a view to achieving a more thorough assessment of the interaction between the said authorities, acts by the Presidium formulating political and legal directives to the Government as well as to other chains of state administration are subjected to analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34818
Updated:
2018-12-17 11:03:40
Metrics:
Views: 13
Export: