Miškų daugiafunkciškumo ekonominis vertinimas Varnių regioninio parko konservacinės paskirties teritorijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miškų daugiafunkciškumo ekonominis vertinimas Varnių regioninio parko konservacinės paskirties teritorijose
Alternative Title:
Economic assessment of multifunctional forests in conservation land areas of Varniai Regional Park
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2012, t. 19, Nr. 2, p. 98-105
Keywords:
LT
Ekonominis vertinimas; Konservacinės paskirties teritorijos; Miškai.
EN
Conservation lands; Economic assesment; Economic assessment; Forest.
Summary / Abstract:

LTEkonomiškai įvertinti Varnių regioninio parko (VRP) konservacinės paskirties teritorijų miškai. Jų plotas – 10,8 tūkst. ha. Šie miškai atlieka kraštovaizdžio objektų, biologinės įvairovės, vandenų apsaugines funkcijas, yra žmonių poilsio vieta, sunaudoja anglies dvideginį. Be to, teikia įvairias žaliavas (medieną, grybus, uogas, vaistažoles, medžioklės produktus ir kt.). Vertinta, vadovaujantis bendrosios miškų ekonominės vertės nustatymo koncepcija. Rinkoje dalyvaujantys miško produktai ir funkcijos vertinami vadovaujantis rinkos kainomis, o nedalyvaujantys, remiantis hipotetinėmis rinkomis bei išlaidų analize. Vertinimo kriterijus – metinė miško produktų ir funkcijų naudojimo vertė. Nustatyta, kad konservacinės paskirties teritorijų miškuose keičiasi miško funkcijų vertinimo struktūra. Čia, palyginti su ūkiniais miškais, yra mažesnė medienos naudojimo ir didesnė anglies dvideginio sunaudojimo, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir vandenų apsaugos bei rekreacinės funkcijos vertės dalis. [Iš leidinio]

ENPaper presents the results of economic assessment of Varniai Regional Park forests, which are used for conservation purposes. The area of these forests is 10.8 thousand ha. Forests fulfil different functions such as landscape objects, biodiversity and water protection, recreation and CO2 consumption. Moreover, these forests provide various resources – wood, mushrooms, berries, herbs, hunting products, etc. The conception of the total Economic Value of Forest was used for the assessment of the economic value of forests. The basis of this principle is the market price of forest products and services, which was used for assessment. The value of non-market products and services is based on hypothetical markets and cost analysis. An annual forest products and services utilization value was used as an assessment criterion. The study has shown changes of the forest function valuation structure in conservation forest areas. The value of wood is lower and the value of CO2 consumption, biodiversity, landscape, water protection and recreation functions is higher in conservation forests than in commercial forests. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42526
Updated:
2019-02-26 19:17:33
Metrics:
Views: 4
Export: